Перейти до основного матеріалу

Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.

Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!

Як розрахувати податки та збори із заробітної плати працівника

Друкувати

Увага!!! Інформація, наведена в статті, застаріла. Щоб розрахувати заробітну плату на основі актуального законодавства, скористайтесь нашими калькуляторами:


Увага!!! З 2011 року діє Єдиний соціальний внесок, в якому об'єднані перераховані нижче платежі, крім податку з доходів фізичних осіб. Детальніше читайте в статтях Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та Розміри єдиного соціального внеску. Для 2010 року та попередніх років можна використовувати інформацію, наведену нижче


Для кожного підприємця чи бухгалтера рано чи пізно постає питання: як правильно розрахувати податки та збори із заробітної плати того чи іншого працівника? Це зумовлено складністю нарахування зарплати в Україні та великою кількістю різних не завжди прозорих моментів у законодавстві. Спробуємо трохи розібратися з цією проблемою.Отже, на даний момент обов'язковими є такі види відрахувань із зарплати працівника:

  1. Збір до пенсійного фонду (ПФ)
  2. Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП)
  3. Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ)
  4. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)

Далі розберемося, як розраховується сума відрахування по кожному виду окремо.

Для початку декілька визначень:

- заробітна плата — це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору;

- основна заробітна плата — фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Наприклад, це може бути оклад, оплата за договором, тощо. Докладніше всі види основної заробітної плати можна переглянути в п.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Докладніше всі види додаткової заробітної плати можна переглянути в п.2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати — включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Докладніше всі види заохочувальних та компенсаційних виплат можна переглянути в п.2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати; Всі виплати, які не включаються до фонду заробітної плати можна дізнатися з п.3 Інструкції зі статистики заробітної плати

- вид нарахування — окрема частина основної чи додаткової заробітної плати, нарахована за певний вид діяльності. Наприклад, це може бути оплата за договором, оклад, щомісячна премія, доплата за заміщення, винагорода за раціоналізаторство та винахідництво, тощо;

- база оподаткування\збору — частина із загальної суми нарахування працівнику, з якої виконується нарахування величини податку\збору. Ця частина може бути повною сумою нарахування, або меншою за неї (деякі види нарахування не обкладаються певними податками\зборами);

Для обчислення величини податку\збору (надалі кожен податок чи збір будемо називати просто - податок) необхідно знати базу оподаткування, величину обмеження на базу оподаткування (зазвичай податки мають певне верхнє та нижнє обмеження на величину бази оподаткування), встановлені пільги для певних категорій працівників та алгоритм розрахунку. Складемо для кожного податку правила розрахунку.

Збір до пенсійного фонду (ПФ) у 2008 році розраховується дуже легко:

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоПФ = БазаОподаткування * 2%

Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП) (також відомий як "соцстрах")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань за мінусом нарахувань, пов'язаних з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних);

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:

Якщо (БазаОподаткування <= ПрожитковийМінімум) Тоді

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 0,5%

Інакше

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 1%

Кінець Якщо

Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ) (також відомий як "безробіття", "фонд зайнятості")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги: працівники-пенсіонери не підлягають страхуванню на випадок безробіття (Стаття 5 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ)

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоФССВБ = БазаОподаткування * 0,6%

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) (також відомий як "прибутковий податок")

- база оподаткування включає в себе всі основні види нарахувань за мінусом Податкової соціальної пільги;

- обмеження на базу оподаткування складає;

- пільги: діє податкова соціальна пільга (ПСП). Докладніше дивіться на нашому сайті статтю Податкова соціальна пільга

- алгоритм розрахунку:
  ПДФО = БазаОподаткування * 15%

Підкажість будь ласка як

Підкажість будь ласка як розрахувати граничний доход для отримання ПСП і саму податкову соціальну пільгу якщо у чоловіка з/п 900 грн.
Буду дуже вдячний.

Граничний дохід для отримання

Граничний дохід для отримання ПСП розраховується на початку кожного календарного року на основі величини прожиткового мінімуму:Граничний розмір доходу для застосування ПСП дорівнює сумі прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. Станом на 1 січня 2010 року величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу становить 869 грн. Отже, граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП, дорівнює 1220 грн. (869 грн. x 1,4 = 1216,60 грн.).Нагадаємо: для платників податків, які мають право на ПСП на підставі пп. «а», «б» п.п. 6.1.2, «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889 (так звана пільга «на дітей»), граничний розмір доходу визначається як добуток 1220 грн. та кількості дітей.Для визначення розміру ПСП перегляньте статті із переліком категорій громадян, які мають право на відповідну величину ПСП: Перелік категорій платників податку (пільга 150%) та Перелік категорій платників податку (пільга 200%)Також перегляньте, наприклад, статтю Розміри ПСП та граничний розмір доходу, що дає право на її застосування у 2010 році

допоможіть розв"язати

допоможіть розв"язати задачу!
Викладач Волошин приїхав на роботу на своїй автомашині і залишив її після занять на подвір"ї біля університету, звідки вона зникла.Волошин пред"явив позов до суду в я кому вказав що адміністрація вузу повинна відшкодувати вартість, оскільки подвір"я мало бути під наглядом. Представник університету позов не прийняв вказавши що стоянка на подвір"ї не облаштована і не має постійного працівника,трудовими обов"язками якого входило б охорона машини.Як вирішити спір?

Купити нову машину ))

Купити нову машину ))

Подскажите,пожалуйста,как

Подскажите,пожалуйста,как правильно удерживать и начислять внески з авторського гонорара,срасибо!

Допоможіть визначити розмір

Допоможіть визначити розмір нарахувань зборів з соціального страхування на фонд заробітної плати – 2000 грн.

Нарахування на фонд оплати

Нарахування на фонд оплати праці

ПФУ
постійні виплати та лікарняні * на 33,2%
постійні виплати та лікарняні працюючих інвалідів * на 4%
2000*33.2%=664
Фонд СС з ТВП
постійні виплати * на 1,4%
2000*1.4%= 28
Фонд СС на випадок безробіття
постійні виплати * на 1,6 %
2000*1.6%=32
Фонд СС від нещасних випадків
постійні виплати * на
1)відповідно до класів професійного ризику виробництва та окремих галузей економіки див. Таблицю «Страхування від нещасного випадку - Тарифи»

2)Для бюджетних установ та об'єднань громадян - 0,2%
2000*0.2%=4

3)Для підприємств і організацій, створених громадськими організаціями інвалідів, для фізичних осіб, які використовують найману працю інвалідів,ФОП яких перевищує 25%
50% від страхових тарифів, передбачених таблицею «Страхування від нещасного випадку - Тарифи»

Допоможіть будь-ласка

Допоможіть будь-ласка розрахувати всі утримання. Якщо основна зарплата 550 грн., лікарняні 120 грн., дивіденди 200 грн.
0,6% нещасні випадки...
Не знаю баз оподаткування при моєму випадку..

Підскажіть, будь ласка, чи

Підскажіть, будь ласка, чи має право працівник на соціальну пільгу, якщо він отримує мінімальну з/п і не відноситься до жодного з пункту 6.1.2 статті 6 Закону "Про оподаткування доходів фізичних осіб"

Якщо э заява на надання соц

Якщо э заява на надання соц пільги, то має право..

Добрий день.Скажіть будь

Добрий день.Скажіть будь -ласка. У мене зарплатня 1000грн. з усіма відрахуваннями на руки отримую 800грн.Це правильно?Адже мінімальна щаробітня плата 869грн.

Звичайно не правильно, на

Звичайно не правильно, на данний момент у нашого середнього класу України така проблема, але на жаль як ми знаэмо. Ми правди не доб*ємося. і краще жити не станемо. Тому раджу просто звернутися до Вашого керівника на вашому місті роботи, по проханню підвищщити платню. Ваш Улюблений Гість

Вірно. Оскільки Ваш посадовий

Вірно. Оскільки Ваш посадовий оклад становить 1000 грн, а це більше за мінімальну заробітну плату. А те що на руки Ви отримуєте лише 800, то за це спасибі нашим податкам.

Скажіть будь-ласка, якщо я

Скажіть будь-ласка, якщо я працююю за контрактом з компанією,що знаходиться за кордоном, як фізособа, на пів року , що надходитиме із-за кордону щомісяця на картку на особистий рахунок в банку,яким чином здійснювати внесення відрахувань з суми.Куди звернутись.

Точно можу сказати щодо

Точно можу сказати щодо податку з доходів фізичних осіб:

Витяг із Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" пп. 9.9.1:


9.9.1. Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів
є іноземним, то сума такого доходу включається до складу
загального річного оподатковуваного доходу платника податку - їх
отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію.

Також прочитайте далі по тексту Закону щодо зменшення суми оподаткування, якщо з Вас були стягнуті податки в країні, де зареєстрований роботодавець

1.За яким КЕКВ відображається

1.За яким КЕКВ відображається в бухгалтерському обліку прибутковий та пенсійний податки утримані
з нарахованої суми лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування?
ПРИКЛАД :
Працівник довготривало хворіє.Сума нарахованих лікарняних за рахунок Фонду соціального страхуван-ня на багато перевищує суму утримань та нарахувань внесків до Фонду,в звязку з чим наша установа не має можливості по взаєморозрахункам з Фондом повністю розрахуватись з працівником,місцевим бюджетом та пенсійним Фондом по нарахованих лікарняних. Фонд перераховує установі кошти згідно наданих розрахунків не своєчасно,а тому на відповідний період за Фондом виникає заборгованість.
Кінцевий розрахунок по зазначеній заборгованості установа здійснює при поверненні заборгованості Фондом.

Я работаю секретарем в

Я работаю секретарем в бюджетной организации. До ноября месяцы моя ставка была 741 грн.(начисляли по 5 разряду). После установлении минимальной зарплаты, у меня ставка стала как и у всех 744 грн.(т.е. перестали учитывать разряд). Правильно ли это?
И еще. Я работаю на 1 ставку и и получаю еще 50% доплаты (по коллективному договору).
Есть ли у меня "податкова соціальна пільга"? И если есть, то какая?

Скажите, пожалуйста, берется

Скажите, пожалуйста, берется ли с минимальной заработной платы подоходный налог?

Звичайно, береться. Але з

Звичайно, береться. Але з бази оподаткування прибутковим податком віднімається податкова соціальна пільга, а вже з цієї різниці вираховується 15%, тому платиться менша сума прибуткового, ніж з великої зарплати

Підскажіть пожалуста))) У

Підскажіть пожалуста))) У мене працює працівник по сумісництву і з/п нараховона всього 700 грн. А мінімальна з/п уже збільшилась і становить 869 грн. Чи не є помилкою напахування меньше як мінімальна з/п???

Підскажіть, будьласка, у нас

Підскажіть, будьласка, у нас троє дітей віком до 18 років, я сиджу вдома по догляду за частохворіючою дитиною, чоловік працює, але ми не користувалися ПСП (податковою соціальною пільгою), тому як не знали про це. Зарплата чоловіка не перевищує зазначеної в законі норми, тобто 2820 грн. Отже, ми маєм право на ПСП, але чи повинні нам повернути зайво утримані гроші за минулі роки, і з якого часу,якщо так (в декреті я з 2006 року)? І як нараховуватиметься ПСП чоловікові?( Тому що бухгалтерія не реагує поки ніяк). Дякую, якщо відповісте.

На жаль, в законі сказано, що

На жаль, в законі сказано, що ПСП починає використовуватися з місяця, в якому була подана відповідна заява на застосування такої пільги. Крім заяви, потрібно подати документи, що підтверджують право на відповідну ПСП. Ось витяг із сайту ДПА у Кіроворадській області:

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання працедавцем заяви платника податку про застосування пільги (звичайно, при дотриманні граничного розміру заробітної плати). У разі коли платник податків претендує на підвищений розмір ПСП відповідно до пп. 6.1.2 і 6.1.3 Закону № 889, він має подати заяву про застосування пільги і документи, що підтверджують його право на таку пільгу. Перелік документів наведено в Порядку № 2035

Перелік документів можете переглянути на сайті Баланс-Клубу

Звідки брати інформацію?

Так а хто має повідомляти платника податків про існування у нього податкових пільг? На кого покладена ця відповідальність? У нас в бухгалтерії відповіли, що вони цього робити не зобов'язані.

Підскажіть будь-ласка

Підскажіть будь-ласка утримання із заробітної плати
-ПФУ
-Фонд зайнятості
-соцстрах
-прибутковий якій % кожного
Нарахування на зар.плату в кожний фонд %.
Наприклад з/п за місяць 1000 грн.як зробити утримання і нарахування.Будь-ласка допоможіть.Буду вдячна

Дайте будь ласка відповідь на

Дайте будь ласка відповідь на запитання щодо утримання та нарахування на заробітну плату у 2010 році

Дайте будь ласка відповідь. Я

Дайте будь ласка відповідь. Я працюю на підприємстві інженером з окладом 894 грн. Нещодавно я влаштувався ще на 0.5 ставки водієм на цьому ж підприємстві з окладом 660(330) грн. Який розмір відрахувань повинен бути з окладу водія і чи маю я право на ПСП?

скажіть,будь ласка,розмір ПСП

скажіть,будь ласка,розмір ПСП таки ж залежить від кількості фактично відпрацьованих днів??тобто пільгу треба ділити на кількість робочих годин у місяці і множити на кількість фактично відпрацьованих годин.якщо так,то як відрахувати пільгу із відпускних та зарплати в оному місяці(наприклад,працівник пішов у відпустку з 23 листопада.йому нараховано з/п за 15 днів і 8 днів відпустки).дякую!

Ніде не зустрічав такої

Ніде не зустрічав такої інформації, що потрібно ПСП ділити пропорційно до відпрацьованих днів... Вкажіть, будь-ласка, з якого джерела (сайт, журнал, закон) така інформація?

Допоможіть розв'язати таку

Допоможіть розв'язати таку задачу: Розрахувати розмір прибуткового податку який повинен бути сплачений, якщо місячний сукупний дохід 81 грн, а авторська винагорода, що виплачується повторно 1707 грн. Але прибутковий податок з 2004 року не розраховується, а розраховується податок з доходів фізичних осіб. Як я пам'ятаю. І як мені розрахувати? Підкажіть?

Подскажите пожалуйста как

Подскажите пожалуйста как расчитать подоходный налог, если месячный совокупный доход составляет 81 грн, а авторское вознаграждение , выплачиваемое повторно 1707 грн???

І ще одне питання: Чи входять

І ще одне питання:

Чи входять до поняття "оподаткування" відрахування із заробітної плати - пенсійний фонд, безробіття та інше, тобто, чи слід взагалі згадувати про них відповідаючи на запитання цієї задачі, чи, можливо мова йде лише про податок з доходу фізичних осіб, оскільки в законі "про податок з доходів..." мова йде лише про ставку у розмірі 15%?

Якщо ні, то чи поширюється на ці відрахування податкова пільга?

Прошу допомогти у вирішенні

Прошу допомогти у вирішенні однієї задачі, точніше я її вже вирішив, але мені не зрозумілі деякі нюанси.

Зміст задачі:

Викладач технікуму, який щомісяця отримує 180 грн., у травні написав методичні вказівки за спецкурсом і отримав в червні 100 гри. гонорару. З вересня він почав за сумісництвом (контрактом) викладати свій предмет в коледжі, отримуючи погодинну оплату по 1,5 умовній одиниці за годину по 10 годин на тиждень. Викладач має доньку 3 років і дружину, яка ніде не працює. Підрахуйте доходи викладача і поясніть порядок оподаткування цих доходів.

1.Скільки відсотків слід вирахувати із кожного із трьох зазначених варіантів доходу?

2. Чи має він право на податкову пільгу за період з вересня, коли почав отримувати погодинну оплату у коледжі (я так зрозумів, що ні) та за червень, коли отримав 100 грн. гонорару, прошу пояснити особливості оподаткування гонорару.

3. Знайшов постанову "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 3 квітня 1993 р. N 245". Керуючись пунктом 3 додатку (Не є сумісництвом зокрема: 3. Педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі небільш як 240 годин на рік.). Підрахував, схоже, що в даному випадку взагалі не слід говорити про сумісництво. Цікава Ваша думка.

Буду дуже вдячний хоча б за відповідь на перші два мої питання, третє більш дискусійне.

Сам не знаю

Сам не знаю

Доброго дня. У статті досить

Доброго дня. У статті досить незрозуміло викладено питання нарахування ПДФО. З першоразового прочитання можно зрозуміти, що податком обкладається вся сумма нарахованої ЗП.
- алгоритм розрахунку:
ПДФО = БазаОподаткування * 15%
Адже насправді оподатковується різниця (ЗП-ПФ-ФССТВП- ФССВБ)
Зрозуміло, що не завжди, але для основних робітників так...
Можливо необхідно вказати які є ситуації?? Новачки можуть наробити помилок :)

Так, Ви праві. Найближчим

Так, Ви праві. Найближчим часом буде виправлено. Зараз пишеться більш докладна версія статті, де буде чітко розписаний весь алгоритм нарахування заробітної плати та доробляється функція "Перевір свою зарплату", де кожен зможе зробити розрахунок своєї заробітної плати (при вказуванні нарахованих сум буде проведено розрахунок податків та зборів)

Підскажіть, чи має працівник

Підскажіть, чи має працівник право на соціальну пільгу, якщо він студент і отримує з/п 1000 грн.?

Робота, де студент отримує

Робота, де студент отримує заробітну плату для нього э основним міцем роботи (там зберігається його трудова книжка)? Якщо так і написана заява на право застосування ПСП і зарплата складатиме менше 940 грн, то він зможе отримати право на ПСП.

У Вашому випадку з\п більша 940 грн. і студент права на ПСП не має.

Добрый день! В соответствии

Добрый день!
В соответствии со ст. 128 КЗоТ "При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх
відрахувань не може перевищувати двадцяти процентів, а у випадках,
окремо передбачених законодавством України, - п'ятидесяти процентів
заробітної плати, яка належить до виплати працівникові". Объясните, пожалуйста,
в эти 20% (или 50%) включены обязательные отчисления из зарплаты работника ( ПФ, ФСС ТВП,ФСС ВБ, ПДФО)?
Спасибо

Можете прочитати коментар до

Можете прочитати коментар до вказаної Вами статті за адресою Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Там, зокрема, сказано:

Величиною, відносно якої встановлюються гарантії обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника згідно із коментуємою статтею, є належна до виплати сума заробітної плати. Це означає, що утримання обчислюються із суми, з якої виключені відрахування до бюджету — прибутковий податок з громадян та обов'язкові платежі (збори на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)

Тобто, обов'язкові відрахування із заробітної плати працівника не включені в ці 20% (50%)

Подскажете,пожалуйста,как

Подскажете,пожалуйста,как насчитывается подоходный налог, если зароботная плата составила 140грн.(основное место работы).

Якщо це основне місце роботи

Якщо це основне місце роботи працівника і є заява на право застосування податкової соціальної пільги, то, застосувавши суму пільги до нарахованої заробітної плати, отримаємо від'ємне значення - виходить, бази обкладання податком з доходів фізичних осіб немає.

Чи нараховується Податок з

Чи нараховується Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)з мінімальної заробітної плати? (Якщо заробітна плата не перевищує мінімальну)

Так, нараховується. Але

Так, нараховується. Але потрібно використовувати податкову соціальну пільгу. Тоді ви зможете зменшити базу оподаткування мінімум на 302,50 грн

Стаття з помилками!!! "Збір

Стаття з помилками!!!

"Збір до пенсійного фонду (ПФ) ....
- пільги: працівники-пенсіонери обкладаються ставкою податку 0%"

Утримання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із з/п пенсіонерів проводять на загальних підставах, тобто 2%!

Так, дійсно була помилка.

Так, дійсно була помилка. Дякуємо за зауваження. Виправили.

Найближчим часом буде написана більш розгорнута стаття по нарахуванню заробітної плати.

Підскажіть будь ласка! Я

Підскажіть будь ласка! Я закінчила бух. курси 3 роки по тому, але ніде не працювала по цій спеціальності. А тепер мене приймають у новостворену фірму (ТОВ, яке знаходиться на єдиному податку 10 %)на посаду бухгалтера. Відповідно до штатного розкладу прийнято 4-х осіб із заробітною платою 669 грн. Підскажіть як правильно збори розрахувати (за якими ставками):
1. Збір до пенсійного фонду (ПФ)
2. Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП)
3. Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ)
и чи потрібно відраховувати - Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО). І ще скажіть будь ласка який звіт потрібно подавати до органів статистики.

Дуже дякую!

В статті всі ставки вказані,

В статті всі ставки вказані, здається. Прочитайте її уважно... При розрахунку ПДФО враховуйте податкову соціальну пільгу, так як нараховано заробітної плати 669 грн. Тим більше, зараз законом прийнято нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, але чи діючі вони - спірне питання поки-що...Докладніше дивіться на http://www.zponline.com.ua/node/32

Викладач університету який

Викладач університету який щомісячно отримує 1300грн, у квітні написав мет. вказівки і одержав гонорар в сумі 200грн. в червні отримав вихідну допомогу у розмірі 400грн.
Підрахуйте сукупний оподаткований дохід викладача

Помогите пожалуйста решить задачу. Спасибо.

За який період (місяць чи

За який період (місяць чи рік) Вам потрібно підрахувати сукупний оподаткований дохід викладача?

За год.Спасибо.

За год.Спасибо.

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)