Перейти до основного матеріалу

Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.

Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!

Як розрахувати податки та збори із заробітної плати працівника

Друкувати

Увага!!! Інформація, наведена в статті, застаріла. Щоб розрахувати заробітну плату на основі актуального законодавства, скористайтесь нашими калькуляторами:


Увага!!! З 2011 року діє Єдиний соціальний внесок, в якому об'єднані перераховані нижче платежі, крім податку з доходів фізичних осіб. Детальніше читайте в статтях Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та Розміри єдиного соціального внеску. Для 2010 року та попередніх років можна використовувати інформацію, наведену нижче


Для кожного підприємця чи бухгалтера рано чи пізно постає питання: як правильно розрахувати податки та збори із заробітної плати того чи іншого працівника? Це зумовлено складністю нарахування зарплати в Україні та великою кількістю різних не завжди прозорих моментів у законодавстві. Спробуємо трохи розібратися з цією проблемою.Отже, на даний момент обов'язковими є такі види відрахувань із зарплати працівника:

  1. Збір до пенсійного фонду (ПФ)
  2. Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП)
  3. Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ)
  4. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)

Далі розберемося, як розраховується сума відрахування по кожному виду окремо.

Для початку декілька визначень:

- заробітна плата — це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору;

- основна заробітна плата — фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Наприклад, це може бути оклад, оплата за договором, тощо. Докладніше всі види основної заробітної плати можна переглянути в п.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Докладніше всі види додаткової заробітної плати можна переглянути в п.2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати — включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Докладніше всі види заохочувальних та компенсаційних виплат можна переглянути в п.2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати; Всі виплати, які не включаються до фонду заробітної плати можна дізнатися з п.3 Інструкції зі статистики заробітної плати

- вид нарахування — окрема частина основної чи додаткової заробітної плати, нарахована за певний вид діяльності. Наприклад, це може бути оплата за договором, оклад, щомісячна премія, доплата за заміщення, винагорода за раціоналізаторство та винахідництво, тощо;

- база оподаткування\збору — частина із загальної суми нарахування працівнику, з якої виконується нарахування величини податку\збору. Ця частина може бути повною сумою нарахування, або меншою за неї (деякі види нарахування не обкладаються певними податками\зборами);

Для обчислення величини податку\збору (надалі кожен податок чи збір будемо називати просто - податок) необхідно знати базу оподаткування, величину обмеження на базу оподаткування (зазвичай податки мають певне верхнє та нижнє обмеження на величину бази оподаткування), встановлені пільги для певних категорій працівників та алгоритм розрахунку. Складемо для кожного податку правила розрахунку.

Збір до пенсійного фонду (ПФ) у 2008 році розраховується дуже легко:

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоПФ = БазаОподаткування * 2%

Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП) (також відомий як "соцстрах")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань за мінусом нарахувань, пов'язаних з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних);

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:

Якщо (БазаОподаткування <= ПрожитковийМінімум) Тоді

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 0,5%

Інакше

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 1%

Кінець Якщо

Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ) (також відомий як "безробіття", "фонд зайнятості")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги: працівники-пенсіонери не підлягають страхуванню на випадок безробіття (Стаття 5 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ)

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоФССВБ = БазаОподаткування * 0,6%

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) (також відомий як "прибутковий податок")

- база оподаткування включає в себе всі основні види нарахувань за мінусом Податкової соціальної пільги;

- обмеження на базу оподаткування складає;

- пільги: діє податкова соціальна пільга (ПСП). Докладніше дивіться на нашому сайті статтю Податкова соціальна пільга

- алгоритм розрахунку:
  ПДФО = БазаОподаткування * 15%

...підкажіть будь ласка як

...підкажіть будь ласка як розрахувати ПДФО і ЄСВ якщо сума з/пл становить 4000, а дохід у вигляді несвоєчасно повернених надміру витрачених грошових когтів, в під звіт 318,82 грн....я не розумію що робити з цим доход так як у кодексі вказано про розрахунок якогось коефіцієнта

Це так званий "натуральний"

Це так званий "натуральний" коефіцієнт (1,17647), на який множиться сума вчасно не повернутих коштів, після чого оподатковується ПДФО за ставкою 15% (якщо до 10 мінімальних зарплат, якщо більше цієї суми - коефіцієнт буде трохи іншим). Застосовувати цей коефіцієнт чи ні - невідомо - дивіться цитату із сайту http://dt-kt.net/articles/article-723/

Застосування «натурального» коефіцієнта до додаткових благ

Як обкладаються ПДФО суми додаткового блага, підвищених добових працівників: із застосуванням коефіцієнта 1,17647 чи без?
Пункт 164.5 ПКУ містить норму щодо застосування «натурального» коефіцієнта, яка загалом відповідає колишній нормі п. 3.4 Закону про доходи1, але є дещо оновленою: «164.5. Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій не- грошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100: (100 - Сп)

де: К — коефіцієнт;
Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
У такому самому порядку визначаються об'єкт оподаткування і база оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки».
Порівняно з нормою п. 3.4, зникла умова щодо збільшення суми на ПДВ та акцизний збір, але умова застосування звичайної ціни до доходу залишилася. Крім того, додано умову, що коефіцієнт повинен застосовуватися у разі надання доходів у негрошових формах.

Читач може сказати: все зрозуміло, мовляв, коефіцієнт був, є і буде надалі. Але ДПАУ знову висловила свою думку з цього приводу та надіслала свого листа вже до всіх ДПА України, до Києва та Сімферополя: це лист ДПАУ від 03.02.2011 р. №2918/7/17-0717, в якому наводиться приклад обчислення ПДФО з коефіцієнтом тільки на подарунки. Саме такі доходи «надаються» буквально, а щодо оподаткування додаткових благ, то, схоже, ДПАУ дотримується своєї позиції, висловленої ще у 2004 році, — не застосовувати «натуральний» коефіцієнт.

Автор не поспішає запевняти читача, що коефіцієнт уже не потрібно застосовувати, адже добре знає, що наразі податківці на місцевому рівні не поспішають застосовувати новий лист ДПАУ та впевнено переконують платників податків обчислювати ПДФО на додаткові блага із застосуванням коефіцієнтів. Як бачимо, знову ж таки платник податку повинен обрати або сміливу позицію (щодо незастосування коефіцієнта), або обережну (щодо його застосування).

Наразі автор може тільки підбадьорити: за шість останніх років є практика оскарження податкових рішень на вищому рівні та судові рішення, і всі вони — на користь підприємств. Але це все нерви, час та кошти...

Скажіть, будь ласка, чи

Скажіть, будь ласка, чи змінюється сума на яку нараховується соціальна пільга при зміні мінімальної з/п (в даному випадку жовтень місяць).Наприклад: коли мінімальна з/п була 960 грн. сма на яку нараховували пільгу була 1340 чи є це правильним?

При зміні мінімальної

При зміні мінімальної заробітної плати (вірніше, у вашому випадку, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який фактично зараз рівний мінімальній заробітній платі) гранична сума для застосування ПСП (в 2011 році - 1320 грн.) і сама сума ПСП (в 2011 році - 470,5 грн) не міняються протягом року.

Підкажіть будь

Підкажіть будь ласка.
Працівник працює на ставці 990 грн. Звільняється він з 10.10.2011, тобто у жовтні він відпрацював лише 5 робочих днів. Чи буде зтягуватись з нього прибутковий податок з нарахованої суми з/п???

169.3.4. Податкова соціальна

169.3.4. Податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку ... був звільнений з місця роботи.

Отже, ПСП в місяці звільнення застосовується, тому в даній ситуації ПДФО = 0

я працюю бухгалтером в

я працюю бухгалтером в державній структурі, моя заробітна плата становить 1990грн. маю трьох дітей до 18 років, яка податкова соціальна пільга

Якщо вже працюєте

Якщо вже працюєте бухгалтером, то хоч не задавайте таких елементарних питань. Пільга становить 470,5 * 3 = 1411
,5 грн, гранична сума для отримання 1320 * 3 = 3960 грн.

Підкажіть будь ласка, як

Підкажіть будь ласка, як розрахувати ПДФО з лікарняного якщо була і зар. плата.З.п =529,08; 3,6%=19,05;НДФЛ=5,93; 36,8%=194,71.Лікарняні- 374,24: за рах. підпр.=112,27, соцстраха=261,97.Як вирахувати суму НДФЛ?

Я так розумію, що

Я так розумію, що застосовувалась пільга. Пільга застосовується до місячного доходу в цілому (із врахуванням і лікарняних), тому окремо до лікарняних пільга не застосовується, крім того, вся сума пільги вже була "використана" при розрахунку ПДФО із зарплати.

15% від суми лікарняних за

15% від суми лікарняних за мінусом ЄСВ з лікарняних (2%): (374,24 - 374,24*2%) * 15% = 55,01 грн.

Підскажіть ,будь-ласка, сума

Підскажіть ,будь-ласка, сума ПСП змінюється, при зміні мінімальної з/п? При розрахунку з/п за жовтень ПСП так і залишається 470.50?
Тільки влаштувалась на роботу, тому хочу, щоб все було вірно.
Наперед вдячна.

Сума ПСП та гранична сума

Сума ПСП та гранична сума змінюється раз в рік

Зарплата по договору 1100 рн

Зарплата по договору 1100 рн в місяць, оформлена на сорокагодинний робочий тиждень, скільки мали б вирахувати з зарплати?
Дякую за відповідь, сама заплуталась та не можу розрахувати.
Останній місяць вирахували 460 грн.

Для перевірки правильності

Для перевірки правильності нарахування заробітної плати у нас на сайті є чудовий розділ Перевір свою зарплату

Якщо ви працюєте по трудовому договору, то максимум із вас можуть утримати 198,66 грн. (це якщо не враховувати пільги по податку з доходів фізичних осіб, для врахування такої пільги всього лише потрібно вам написати відповідну заяву на право застосування ПСП - тоді в місяці, коли заробітна плата менше 1320 грн (2011 рік), то сума для утримання ПДФО зменшиться мінімум на 470,5 грн.). Якщо ж ви працюєте за умовами цивільно-правового договору, ПСП не застосовується.

Крім того, роботодавець зобов'язаний щомісяця надавати розшифровку нарахувань та утримань працівнику (якщо не дають - вимагайте)

дуже дякую.

дуже дякую.

здравствуйте. на

здравствуйте. на сегодняшний день начисление в расчетке: мой оклад 985 + 50% + индексация зарплаты 117,12.получается 1594,62, на руки я получаю 1290,68. я с сентября иду учиться заочно на платное отделение. моя дочь учится в институте на бюджете. алименты на ребенка я не получаю.
подскажите пожалуйста, могу ли я получить социальную льготу.
за ранее очень благодарна.

Для отримання ПСП потрібно,

Для отримання ПСП потрібно, щоб нарахована зарплата була меншою за 1320 грн (2011 рік), тому права на отримання ПСП ви не маєте

підкажіть будь-ласка. Я

підкажіть будь-ласка. Я отримую мінімальну з\п працюю цілей день без скороченьі обмежень, скільки з мене повинні вирахувати процентів податку і на що саме

3,6% єдиного соцвнеску -

3,6% єдиного соцвнеску - утримується в будь якому випадку.
15% від суми з\п за мінусом єдиного соцвнеску - якщо немає заяви на пільгу
15% від суми з\п за мінусом єдиного соцвнеску і пільги - якщо заява на пільгу є.

В залежності від того, яка пільга, її розмір може коливатися від 470,5 грн (звичайна пільга, якщо заробітна плата менше 1320 грн - для всіх працівників)

Підкажіть будь ласка, чи

Підкажіть будь ласка, чи утримують єдиний соціальний внесок з першої заробітньої платні у багатодітної матері? Якщо утримують, то в якому розмірі? Дякую.

Так, як і у всіх - 3,6%

Так, як і у всіх - 3,6%

При зарплате 13000грн, как

При зарплате 13000грн, как начислить подоходный налогСпасибо.

Із суми, що не перевищує 10

Із суми, що не перевищує 10 прожиткових мінімумів на початок року (9410 грн в 2011 році) віднімається ЄСВ і береться 15%, із суми, що перевищує - 17%.
Наприклад:
ЄСВ = 13000 * 3,6% = 468 грн.
ПДФО_1 = (9410 - 468) * 15% = 1341,30
ПДФО_2 = (13000 - 9410) * 17% = 610,30
ПДФО = ПДФО_1 + ПДФО_2 = 1951,6 грн

Здається, так

Це можна перевірити в розділі

Це можна перевірити в розділі "Перевір свою зарплату"
Саме така сума і виходить

підскажіть будь-ласка сума

підскажіть будь-ласка сума нарахованого лікарняного становить 1020 грн. пять днів за рахунок підприємства 510грн. пять днів зарахунок фонду 510 грн. Скажіть для нарахування суми єдиного внеску (33,2%) застосовується вся сума 1020 грн.

Так, вся сума. Роботодавець

Так, вся сума.

Роботодавець зобов’язаний сплатити до Пенсійного фонду єдиний внесок в розмірі 33,2%, нарахований на всю суму допомоги з тимчасової непрацездатності, за рахунок коштів роботодавця. Після отримання коштів від Фонду страхувальник перераховує з окремого (спеціального) рахунку податок з доходів фізичних осіб (15%), єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (3,6%), які утримані із суми допомоги з тимчасової непрацездатності. Тобто Фондом здійснюється фінансування нарахованої суми допомоги з урахуванням обов’язкових утримань.

допоможіть будь ласка. Я

допоможіть будь ласка.

Я багатодітна мати маю 3 маленьких дітей . В пільзі мені весь час відмовляють тому,що ми з чоловіком не приписані в будинку де ми живемо. Ми живемо на приватному будинку і не можемо бути приписані тпк як ми квартиронаймачі.В сільській раді нам дали таку довідку,але і так в пільзі нам відмовили.

Звичайно, влада буде

Звичайно, влада буде старатися, щоб було якомога менше пільговиків. Єдине що можу сказати - звертайтеся до вищого керівництва (письмово) - керівників району, області...

Будь ласка, поясніть, яким

Будь ласка, поясніть, яким чином відраховуються внески у приватному підприємстві з окладу 3000,00 грн. пільговику - чорнобилець 2 категорії, пенсіонер?

Єдиний соцвнесок = 3000 *

Єдиний соцвнесок = 3000 * 3,6% = 108 грн.
ПДФО = (3000 - 108) * 15% = 433,8 грн.

допоможіть виконати задачу з

допоможіть виконати задачу з економіки праці
умова:
на підприємстві впроваджені такі заходи щодо поліпшення використання робочої сили:впроваджене централізоване обслуговування
в основних цехах і вивільнено 27 допоміжних робітників;механізовані допоміжні вантажні роботи зі зменшенням трудомісткості на 25 тис. нормо-год.;створені комплексні бригади, внаслідок чого покращелося використання змінного фонду робочого часу з 83% до 94% (кількість робітників - 870 чол.)збільшена питома вага виробників у загальній кількості персоналу -з 76% до 78%.Визначити використаний резерв зростання продуктивності праці.При розрахунку врахувати,що кожен робітник відпрацьовує за рік 2200 номо-год.

Для рішення таких задач

Для рішення таких задач використовуйте підручники і свій розум. Для того ті задачки і даються. Не можете - навіщо тоді вчитися?

Підскажіть будь-ласочка! я

Підскажіть будь-ласочка!
я звільняюсь з державного підприємства і про це сказав начальнику, заяви не писав.
З/П нам нерахували раніше і я дізнався, що нараховано мінімум (без премії). Бухгалтерія аргументує це тим, що ніби-то є така постанова, що в перший та в останній місяці роботи працівника премії не нараховуються. Чи правда це, чи начальничок "зажав" грошей, знаючи, що я далі не прицюватиму.

Підскажіть будь-ласка! я

Підскажіть будь-ласка!
я звільняюсь з роботи з 01.06.11. мені не нарахували премію аргументуючи це тим, що за перший і останній місяці роботи премію не можна нараховати. Чи правдива це інформація, чи просто начальник "зажав" гроші знаючи, що я вже не працюватиму надалі?

Допоможіть. Срочно. задача:

Допоможіть. Срочно.
задача: необхіний фонд робочого часу на виконання виробничої програми- 1680 годин. Година тарифна ставки 1-го розряду -2,97грн. Тарифний коефіцієнт 4-го розряду -1,55. Розрахувати фонд заробітної плати робітника за рік.

7728 ГРН.

7728 ГРН.

на сколько я буду получать

на сколько я буду получать больше. если получаю на руки 941 грн. и хочу написать заяву на приминения 100%СНЛ

Вы будете получать ровно на

Вы будете получать ровно на 470,5 × 15% = 70,58 грн. больше.

Скажіть будь-ласка, чи може

Скажіть будь-ласка, чи може приватний підприємець оплачувати 50% мінімальної заробітної плати працівнику, який найнятий на пів ставки? Чи буде притягатись приватний підприємець до відповідальності за те що не оплачує мінімальної заробітної плати?
Дякую.

Якщо вам центр зайнятості

Якщо вам центр зайнятості дозволив прийняти працівника на півставки - то чому ж не може? Потрібно, щоб вівся відповідний облік робочого часу (табеля) - тоді ніхто нічого не доведе. Правда, податкова такі ситуації не любить - почнуться перевірки. А хто шукає - той знайде...

Яка буде проводка нараховані

Яка буде проводка нараховані платежі по кварплаті

скажіть будь ласка чи

скажіть будь ласка чи нараховується зарпла по трудовому договорі в святкові дні в держ установі.

Згідно законодавства -

Згідно законодавства - нараховується, як і на інших підприємствах,згідно КЗпПУ.

Подскажите, пожалуйста, если

Подскажите, пожалуйста, если человек (совместитель) получил деньги по трудовому соглашению, базой для подоходного является вся сумма соглашения или сумма - ЕСВ ГПД?

Вся сума винагороди згідно

Вся сума винагороди згідно трудового договору.

п. 164.6 ПКУ - зменшення на ЄСВ тільки в доходу у виді з/п.
Тобто для договорів ЦПХ для ПДФО є повна база

Допоможіть будь ласка!! Як

Допоможіть будь ласка!! Як правильно нарахувати відпустку у зв'язку з навчанням. посадовий оклад - 960 грн.

Допоможіть, будь ласка,

Допоможіть, будь ласка, визначити суму податку, яку має бути вираховано із моєї зарплатні, якщо вона за строковим договором у ТОВ складає 2100 грн.

2100*3,6%=75,60грн

2100*3,6%=75,60грн ПФ
2100-75,60=2024,40грн
2024,40*15%=303,66 ндфн
2100-75,60-303,66=1720,74
До видачи 1720,74грн

2100*3,6%=75,60грн

2100*3,6%=75,60грн ПФ
2100-75,60=2024,40грн
2024,40*15%=303,66 ндфн
2100-75,60-303,66=1720,74
До видачи 1720,74грн

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)