Перейти до основного матеріалу

Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.

Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!

Допомога по безробіттю - 2018

Друкувати

У відповідності із законодавством кожен громадянин, який залишився без роботи, має право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. При цьому, не всі знають, як стати на облік в Центр зайнятості та отримати грошову допомогу по безробіттю.

Спробуємо розібратися в процедурі та умовах надання допомоги по безробіттю, а також в механізмі обчислення страхового стажу для встановлення розміру грошових виплат.

Хто має право на отримання допомоги по безробіттю у 2018 році?

Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам, хто отримав офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного надається:

 • особам працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готові та здатні приступити до роботи;
 • особам, молодше 16 років, які працювали і були звільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності штату працівників;
 • інвалідам, які не досягли пенсійного віку і отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.

Як стати на облік в Центрі зайнятості і отримати статус безробітного?

Отримати статус безробітного можна, ставши на облік в центр зайнятості (далі - ЦЗ). Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування (завдяки Єдиній інформаційно-аналітичній системі державної служби зайнятості).

Процедура постановки на облік і отримання статусу безробітного передбачає збір всіх необхідних документів (перелік наведено нижче) і звернення в найближчий ЦЗ.

При взятті безробітного на облік, на нього заводиться персональна картка, в якій вказуються особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць і рік народження, зареєстроване місце проживання або перебування, ІПН або серія та номер паспорта, відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально).

Які документи потрібні для центру зайнятості?

Реєстрація безробітних в центрі зайнятості проводиться при подачі таких документів:

 • паспорт громадянина України;
 • облікова картка платника податків;
 • трудова книжка або цивільно-правовий договір;
 • документ про освіту (диплом, свідоцтво, сертифікат і т.д.);
 • військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік (в разі необхідності);
 • довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно, якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше півроку).

Додатково до основного переліку документів, необхідних для прийняття на облік безробітного, співробітники центру зайнятості можуть попросити надати інші довідки. Так, інваліди, які не досягли пенсійного віку і отримують відповідну пенсію або соціальну допомогу, подають копію довідки до акта огляду МСЕК та (при наявності) пред’являють індивідуальну програму реабілітації.

Для іноземців, які постійно проживають в Україні, передбачена необхідність у пред’явленні посвідки (дозволу) на проживання. Переселенці пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і подають її копію. При цьому, якщо у переселенця відсутні документи, що підтверджують факт його звільнення, в ЦЗ також пред’являють:

 • заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально завірена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців), або відповідне рішення суду — в разі припинення трудових відносин в судовому порядку;
 • розрахунковий документ (квитанцію) з поштового відділення, що підтверджує направлення зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Відвідування центру зайнятості та підбір підходящої роботи.

Після присвоєння статусу безробітного необхідно відвідувати ЦЗ (не рідше одного разу в 30 календарних днів) у відповідності до дати та часу призначеного при першому (та наступних) відвідуваннях. В цей період співробітники центру зайнятості підберають підходящу вакансію. При цьому, відповідно до законодавства (ст. 46 ЗУ «Про зайнятість населення»), підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний.

Інвалідам підходяща посада підбирається відповідно до їх професійних знань і навичок, а також з урахуванням довідки медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови та характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань самого інваліда щодо умов роботи.

Якщо протягом 6 місяців з дня реєстрації безробітному не змогли знайти роботу за фахом, йому запропонують пройти перенавчання на іншу професію з урахуванням його здоров’я, здібностей і потреб ринку праці. При зміні професії за направленням ЦЗ, пошук роботи здійснюється як за новою, так і за попередньою спеціальністю.

Дворазова відмова безробітного від запропонованої роботи є підставою для зняття з реєстрації в центрі зайнятості та позбавлення статусу безробітного. Повторна реєстрація в ЦЗ можлива не раніше ніж через 90 к.д. з дня зняття з обліку. В цей тримісячний період ЦЗ надаватиме лише консультаційні послуги, виплата допомоги по безробіттю проводитися не буде.

Зверніть увагу, що пропуск призначеної дати відвідування центру зайнятості без поважної причини тягне за собою скорочення виплат і/або зняття з обліку. У відповідності до Постанови КМУ №198 від 20.03.2013 «Про Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», поважними причинами, наявність яких підтверджено документально, є: хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною (до 14 років), відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів, військкоматів, інших держустанов та інші обставини, що перешкоджають відвідуванню ЦЗ.

Порядок нарахування і виплати допомоги по безробіттю у 2018 році

Згідно ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації в державній службі зайнятості. При цьому, громадянам, які звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин (ст. 38 КЗпПУ) або за порушення трудової дисципліни, грошові виплати з безробіття нараховуються лише на 91-й день.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Однак, існує ряд нюансів (зокрема, які залежать від статті звільнення), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним. Так, періоди виплат можуть бути наступними:

 • 720 днів – для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію);
 • 360 днів – стандартна тривалість виплат для більшості громадян;
 • 270 днів – при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за згодою сторін, а також по пунктах 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 37, 41 і 45 Кодексу законів про працю України;
 • 180 днів – для переселенців, а також молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби;

Розмір допомоги по безробіттю у 2018 році

Мінімальна сума допомоги по безробіттю в Україні в 2018 році становить 544 гривні (Постанова Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» № 149 від 15 грудня 2017 р.). У мінімальному розмірі допомога виплачується тим, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, а також переселенцям, випускникам навчальних закладів (без досвіду роботи) і демобілізованим зі служби в армії.

Безробітні, страховий стаж яких за останні 12 місяців до реєстрації в ЦЗ перевищує півроку, або які мають перерву в роботі з поважних причин (строкова військова служба, навчання, догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років або пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду) розмір виплат по безробіттю розраховується в процентному співвідношенні до їх середнього доходу (зарплати) в залежності від страхового стажу, але не менше мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого для цієї категорії (1440 грн.):

Кількість років трудового стажу Сума виплат по безробіттю (у відсотках від середньої заробітної плати)
менше 2-х років 50%
від 2-х до 6-ти років 55%
від 6-ти до 10-ти років 60%
більше 10-ти років 70%

Сума виплат залежно від тривалості безробіття поступово зменшується. Так, в перші 90 днів безробітний отримує 100% призначеної йому грошової допомоги, наступні 90 к.д. — 80%, в період, що залишився, виплати становлять 70%.

Максимальний розмір допомоги з безробіття у 2018 році на може перевищувати 7048 грн. (4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).