Перейти до основного матеріалу

Нова форма Книги обліку доходів і витрат для підприємців на загальній системі оподаткування (від 16.09.2013)

Друкувати

Міністерство доходів і зборів України затвердило нову форму Книги обліку доходів і витрат (дивіться вкладений файл), яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення (далі — Книга).
Нова форма Книги містить всього дев’ять граф — відсутні графи, у яких потрібно вказувати суму нереалізованих товарних запасів, сировини, матеріалів тощо на початок та на кінець звітного податкового періоду (року). Також тепер неможливо показувати внутрішнє переміщення товарних цінностей.

Нову Книгу можна буде вести за вибором платника в паперовому або в електронному вигляді.

У разі обрання платником ведення Книги у паперовому вигляді:

 1. потрібно подати до податкового органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки), податкова адреса, номер та дата свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності);
 2. книга прошнурована, пронумерована, безоплатно реєструється в контролюючому органі. Книга засвідчується підписом керівника або заступника контролюючого органу та скріплюється печаткою.

У разі обрання платником ведення Книги в електронній формі:

 1. потрібно отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді, укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом та сформувати заяву на отримання Книги і надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
 2. податковий орган за місцем податкового обліку реєструє заяву платника на отримання Книги у реєстрі поданих заяв та протягом 3 робочих днів формує і надсилає платнику повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації.

Нова форма Книги містить такі графи:

 1. у графі 1 зазначається дата запису;
 2. у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
 3. у графі 3 вказується сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати;
 4. графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3);
 5. у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов'язані з отриманим доходом. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг;
 6. у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов'язані з отриманням доходу за підсумками дня;
 7. у графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці;
 8. у графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв'язку, орендних та комунальних платежів тощо;
 9. у графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке планується на 18.10.2013 р. в "Офіційному віснику України" Після цього стара форма Книги втратить чинність, тому не зволікайте з купівлею та реєстрацією нової Книги в органах доходів та зборів.

ДолученняРозмір
Книга обліку доходів і витрат загальної системи оподаткування 201327 КБ

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)