Перейти до основного матеріалу

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
16.09.2013 №481

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2013 р. за № 1686/24218

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Лист Мінсоцполітики України від 04.09.2013 р. №964/13-84-13 щодо роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій

Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 245 та спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. N 43 "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій".

Відповідно до п. 1 цього Положення сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому або іншому підприємстві.

Згідно з п. 4 вищезазначеного Положення керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Щодо індексації грошових доходів

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.08.2012 р. N 169/20/137-12

Лист Мінсоцполітики від 28.9.2011 № 697/18/155-11

Про надання роз’яснення (щодо порядку роботи за сумісництвом).

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 год. на день і повний робочий день у вихідний. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не може перевищувати половину місячної норми робочого часу.

Працівник, який працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад, може виконувати іншу оплачувану роботу. Така робота не вважатиметься сумісництвом, якщо оплата праці за основною та іншою роботою не перевищує повний оклад (ставки) за основним місцем роботи (пункт 11 Переліку робіт, які не є сумісництвом).

Щодо підвищення мінімальної зарплати та індексації

МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.01.2007 N 2/10/136-07

Департамент стратегії соціального розвитку Міністерства праці та соціальної політики України на <...> лист щодо визначення базового місяця при проведенні індексації грошових доходів повідомляє.

Відповідно до пункту 5 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.03 р. N 1078 ( 1078-2003-п ) (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.06 р. N 690 ( 690-2006-п ) передбачено, що при проведенні індексації місяць вважається базовим у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання
доходів без перегляду їх мінімальних розмірів. У такому разі індексація у місяці підвищення не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для подальшої індексації.

Щодо перерахунку сум податку на доходи фізичних осіб


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.11.2011 N 5724/6/17-1115


Про розгляд листа

<...>

Підпунктом 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням норм Закону України N 3609-VI від 07.07.2011 р. (далі - Закон) встановлено, що роботодавець (податковий агент) платника податку зобов'язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, з урахуванням положень абзацу третього пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги:

Лист Міністерства соціальної політики щодо деяких питань проведення індексації доходів

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.07.2011 р. N 150-10/136-11

(Витяг)

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р. N 690, від 11.07.2007 р. N 913 та від 12.03.2008 р. N 170), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробітної плати та умов праці
Л И С Т
24.06.2011 N 208/13/116-11
Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто лист, що надійшов <...>, і в межах компетенції повідомляється.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення

1. Цей Порядок визначає правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення і поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників. ( Порядок доповнено пунктом 1 згідно з Постановою КМ N 690 від 17.05.2006 )