Перейти до основного матеріалу

Середньооблікова кількість (чисельність) штатних працівників

Друкувати

Розглянемо приклад розрахунку середньооблікової кількості (чисельності) штатних працівників для заповнення відповідної графи в Додатку 4 звіту до ПФУ. При розрахунку будемо враховувати такі моменти:

Щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених чинним законодавством, чи за цивільно-правовими договорами формують та подають до органів Пенсійного фонду України звіт за формою згідно з Додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 №22-2 (далі – Порядок). При заповненні Таблиці 1 Додатку 4 до цього Порядку ряд показників заповнюється виключно вручну. Серед них - показник середньооблікової чисельності штатних працівників, який заповнюється відповідно до вимог Наказу Державного комітету статистики України від 28.09.2005 №286 "Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників" (далі – Інструкція).

Відповідно до п.3.2 Інструкції середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватись відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Облікова кількість штатних працівників за кожен день має відповідати даним табельного обліку використання робочого часу працівників, на підставі якого визначається кількість працівників, які з'явились або не з'явились на роботу. Середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29 число), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця. За вихідні, святкові і неробочі дні дані залишаються на рівні останнього робочого дня.

При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 цієї Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (підпункти 2.5.8 - 2.5.9 Інструкції). Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

Для обчислення показників середньої кількості за місяць потрібно скласти щоденні дані про кількість тих, що працюють, розділити на кількість календарних днів в місяці і округлити до цілого числа.

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на створених або ліквідованих підприємствах, таких, що мають сезонний характер виробництва), визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові і неробочі дні за період роботи, на число календарних днів у звітному місяці.

Наприклад, підприємство почало свою діяльність 10 травня 2013 року. В цей день було прийнято на роботу згідно наказів про прийняття директора та бухгалтера. 15 травня додатково було прийнято 10 працівників на різні посади. 20 травня також заключено цивільно-правові договори (договори підряду) із 3 працівниками, прийнято на роботу за сумісництвом 2 працівника і 2 штатних працівника. В червні було звільнено 3 працівника 15 числа та закінчились терміни договору підряду у всіх працівників, прийнятих по даному типі договору 20 числа, а також, для прикладу, 3 працівники 25 числа пішли у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

Розглянемо приклад розрахунку середньооблікової чисельності працівників для даного підприємства за травень-червень 2013 року, скориставшись методикою, викладеною в Інструкції:

За травень:

День місяця Кількість штатних працівників облікового складу (п. 2.4, 2.5 Інструкції) У тому числі підлягають вилученню із середньооблікової кількості штатних працівників (пп. 2.5.8, 2.5.9 Інструкції) Підлягають включеннню до розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників Примітка
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 2 - 2 Прийнято 2 штатних працівника (директор та бухгалтер)
11 2 - 2
12 2 - 2
13 2 - 2
14 2 - 2
15 12 - 12 Прийнято 10 штатних працівників на різні посади
16 12 - 12
17 12 - 12
18 12 - 12
19 12 - 12
20 14 - 14 Прийнято 2 штатних працівника,
3 працівника по договорах ЦПХ не включаються до розрахунку (пп. 2.6.2 Інструкції),
2 працівника за сумісництвом не включаються для розрахунку (пп. 2.6.1 Інструкції)
21 14 - 14
22 14 - 14
23 14 - 14
24 14 - 14
25 14 - 14
26 14 - 14
27 14 - 14
28 14 - 14
29 14 - 14
30 14 - 14
31 14 - 14
Всього 238 - 238

Середньооблікова кількість працівників за травень 2013 року складає 238/31 = 7,68 => 8

За червень:

День місяця Кількість штатних працівників облікового складу (п. 2.4, 2.5 Інструкції) У тому числі підлягають вилученню із середньооблікової кількості штатних працівників (пп. 2.5.8, 2.5.9 Інструкції) Підлягають включеннню до розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників Примітка
1 14 - 14 На початок місяця - 14 штатних працівників
2 14 - 14
3 14 - 14
4 14 - 14
5 14 - 14
6 14 - 14
7 14 - 14
8 14 - 14
9 14 - 14
10 14 - 14
11 14 - 14
12 14 - 14
13 14 - 14
14 14 - 14
15 14 - 14 Звільнено 3 штатних працівника. 15 число - останній робочий день
16 11 - 11
17 11 - 11
18 11 - 11
19 11 - 11
20 11 - 11
21 11 - 11
22 11 - 11
23 11 - 11
24 11 - 11
25 11 3 8 3 працівники пішли у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами - підлягають вилученню із середньооблікової кількості штатних працівників (пп. 2.5.8, 2.5.9 Інструкції)
26 11 3 8
27 11 3 8
28 11 3 8
29 11 3 8
30 11 3 8
Всього 375 18 357

Середньооблікова кількість працівників за червень 2013 року складає 357/30 = 11,9 => 12

Таблицу считаю некорректрой,

Таблицу считаю некорректрой, т.к. в ней не указані віходніе и нерабочие дни

Середньооблікова кількість

Середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29 число), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця. За вихідні, святкові і неробочі дні дані залишаються на рівні останнього робочого дня.

чи можна підтвердити

чи можна підтвердити середньообліку кількість працівників за рік звітністю 1 ДФ

2.5. В облікову кількість

2.5. В облікову кількість працівників включаються також працівники, які були тимчасово відсутні з таких причин:
2.5.8 перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами;

3.2.2. При обчисленні

3.2.2. При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 цієї Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (підпункти 2.5.8 - 2.5.9 Інструкції). Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

Тобто, 2 працівника, які

Тобто, 2 працівника, які оформлені на 0,5 ставки з трудовою книгою проробивши 1 робочій день рахуються, як одна одиниця?

А як для даного показника

А як для даного показника рахуються штатні працівники, що працюють з записами у трудових книжках, але на 0,5 ставки? Дякую!

Я что-то не пойму,в червні 16

Я что-то не пойму,в червні 16 числа почему стало 9 чел,если уволились 3-ое?

Дійсно, помилка. Буде

Дійсно, помилка. Буде виправлено

Мозги можно вывехнуть!

Мозги можно вывехнуть!

Не вывехнуть, а вывихнуть. С

Не вывехнуть, а вывихнуть. С такой грамотностью можно и не начинать рассчитывать...

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)