Перейти до основного матеріалу

Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.

Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!

Як розрахувати податки та збори із заробітної плати працівника

Друкувати

Увага!!! Інформація, наведена в статті, застаріла. Щоб розрахувати заробітну плату на основі актуального законодавства, скористайтесь нашими калькуляторами:


Увага!!! З 2011 року діє Єдиний соціальний внесок, в якому об'єднані перераховані нижче платежі, крім податку з доходів фізичних осіб. Детальніше читайте в статтях Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та Розміри єдиного соціального внеску. Для 2010 року та попередніх років можна використовувати інформацію, наведену нижче


Для кожного підприємця чи бухгалтера рано чи пізно постає питання: як правильно розрахувати податки та збори із заробітної плати того чи іншого працівника? Це зумовлено складністю нарахування зарплати в Україні та великою кількістю різних не завжди прозорих моментів у законодавстві. Спробуємо трохи розібратися з цією проблемою.Отже, на даний момент обов'язковими є такі види відрахувань із зарплати працівника:

  1. Збір до пенсійного фонду (ПФ)
  2. Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП)
  3. Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ)
  4. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)

Далі розберемося, як розраховується сума відрахування по кожному виду окремо.

Для початку декілька визначень:

- заробітна плата — це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору;

- основна заробітна плата — фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Наприклад, це може бути оклад, оплата за договором, тощо. Докладніше всі види основної заробітної плати можна переглянути в п.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Докладніше всі види додаткової заробітної плати можна переглянути в п.2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати — включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Докладніше всі види заохочувальних та компенсаційних виплат можна переглянути в п.2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати; Всі виплати, які не включаються до фонду заробітної плати можна дізнатися з п.3 Інструкції зі статистики заробітної плати

- вид нарахування — окрема частина основної чи додаткової заробітної плати, нарахована за певний вид діяльності. Наприклад, це може бути оплата за договором, оклад, щомісячна премія, доплата за заміщення, винагорода за раціоналізаторство та винахідництво, тощо;

- база оподаткування\збору — частина із загальної суми нарахування працівнику, з якої виконується нарахування величини податку\збору. Ця частина може бути повною сумою нарахування, або меншою за неї (деякі види нарахування не обкладаються певними податками\зборами);

Для обчислення величини податку\збору (надалі кожен податок чи збір будемо називати просто - податок) необхідно знати базу оподаткування, величину обмеження на базу оподаткування (зазвичай податки мають певне верхнє та нижнє обмеження на величину бази оподаткування), встановлені пільги для певних категорій працівників та алгоритм розрахунку. Складемо для кожного податку правила розрахунку.

Збір до пенсійного фонду (ПФ) у 2008 році розраховується дуже легко:

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоПФ = БазаОподаткування * 2%

Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП) (також відомий як "соцстрах")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань за мінусом нарахувань, пов'язаних з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних);

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:

Якщо (БазаОподаткування <= ПрожитковийМінімум) Тоді

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 0,5%

Інакше

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 1%

Кінець Якщо

Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ) (також відомий як "безробіття", "фонд зайнятості")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги: працівники-пенсіонери не підлягають страхуванню на випадок безробіття (Стаття 5 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ)

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоФССВБ = БазаОподаткування * 0,6%

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) (також відомий як "прибутковий податок")

- база оподаткування включає в себе всі основні види нарахувань за мінусом Податкової соціальної пільги;

- обмеження на базу оподаткування складає;

- пільги: діє податкова соціальна пільга (ПСП). Докладніше дивіться на нашому сайті статтю Податкова соціальна пільга

- алгоритм розрахунку:
  ПДФО = БазаОподаткування * 15%

Доброго дня вам будуть

Доброго дня вам будуть нараховувати на карту 1953,60 грн.
1500+50%+10%=2400
2400-86,40(3,6%)-360(15%)=1953,60 грн.

Доброго дня! Підкажіть

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи нараховується заробітна плата за день звільнення працівника. Наприклад: звільнити 20 травня чи нараховується до розрахункових зарплата за 20 травня.Дуже вдячна.

Так

Так

Добрий день.Підскажіть

Добрий день.Підскажіть будь-ласка,якщо я була в дикретній відпустці мої роботодавці сплачували хоч якісь внески державі.працювала я офіційно.

допоможіть розвязати

допоможіть розвязати задачу:Визначте коефіцієнт серійності та коефіцієнт масовості, якщо ефективний фонд часу роботи робочого місця за місяць складає 1712 хв/міс.; обсяг випуску деталей даної номенклатури за відповідний період 2326 шт.;середній штучний час по операціях технологічного процесу18 хв.;

Добрий вечір! Підкажіть

Добрий вечір! Підкажіть будь-ласка, я нарахувала лікарняне у лютому 22 дні і 7 днів заробітної плати, загальна сума за місяць менша ніж мінімальна заробітна плата,оскільки на підприємстві платять мінімальну заробітну плату, а лікарняний розраховується за попередні пів року інакше не виходить, чи це не є порушенням?

у нас сейчас работает КРУ и

у нас сейчас работает КРУ и обнаружили что нашему музруку 2 года начисляли зарплату по 9 разряду, т.е. 2 года не замечали єтой ошибки (должен получать по 8 разряду). сейчас заставляют его выплатить сумму обратно. как правильно поступить в этой ситуации ведь его вины в этом нет?

Доброе

Доброе утро!
Подскажите,пожалуйста, если оклад=600грн, ПСП 100%, 1 ребенок, по моим рассчетам
ЕСВ 3.6%=21,60
НДФЛ (600-21,60-536,50)*15%=6,29
А в разделе "перевір свою зарплату" ЕСВ =21,36, а НДФЛ=16,19.
Что я делаю не так?

Тільки-що перевірив - в

Тільки-що перевірив - в розділі "Перевір свою зарплату" при вказуванні 100% пільги, 1 дитини (хоча кількість при одній дитині пільга не враховується) і окладу 600 грн виходять податки, аналоічні вашому розрахунку. Ви, мабуть, щось не так вказали...

)) мабуть щась не так

)) мабуть щась не так вказала, дійсно все правильно))

Добрый день. Подскажите

Добрый день. Подскажите пожалуйста, если человек принят на работу 26.01.2011 г. за отработанные дни ему начислено 199,42 грн., соц.льгота 705,75 грн.Исходя из расчета, ПДФО нет, но при годовом перерасчете получается, что будет минусовый ПДФО к возмещению. При минимальной зарплате и льготе в годовом перерасчете всегда минус, правильно ли я понимаю? Спасибо.

Річний перерахунок ПДФО при

Річний перерахунок ПДФО при застосуванні ПСП полягає в уточненні місячних доходів у вигляді заробітної плати, віднесенні відпускних та лікарняних до відповідних місяців, якщо це не було зроблено відразу та розрахунку сум податку за кожний місяць із врахуванням уточнених даних.

перерахунок прибуткового

перерахунок прибуткового податку за 2011 р.

заробітна плата відрахув. пільга утримано прибут. податку
місяць сума ПФУ 3,6%
січень 199,42 7,18 705,75 0,00
лютий 941,00 33,88 705,75 30,21
березень941,00 33,88 705,75 30,21
квітень 960,00 34,56 705,75 32,95
травень 985,26 35,47 705,75 36,61
червень 984,15 35,43 705,75 36,45
липень 960,00 34,56 705,75 32,95
серпень 740,57 26,66 705,75 1,22
вересень657,76 15,86 705,75 0,00
жовтень 985,00 35,46 705,75 36,57
листопад985,00 35,46 705,75 36,57
грудень 1004,00 36,14 705,75 39,32
Всього 10343,16364,54 8469,00 313,06

Прибутковий податок розрахунковий 226,44

Перерахунок -86,62
Аналогичная ситуация и по работникам с льготой 941 грн., возвращать ли им ПДФО?

Неправильно - так перерахунок

Неправильно - так перерахунок не робиться. Тільки уточняються місячні суми і все. Пісумкові суми за рік не розраховуються.

Дайте приклад, як ви робите

Дайте приклад, як ви робите річний перерахунок при застосуванні ПСП.

подскажите пожалуйста, у меня

подскажите пожалуйста, у меня ставка 1930 от этой ставки каждий месяц снимают 10-25% от зарплаты но чаще всего 25% зависит от наряда и + снимают пенсионый,налоги,профсоюз.Имеют ли право устанавлевать эту процентовку?

Кожен працедавець зобовязаний

Кожен працедавець зобовязаний щомісяця без будь-яких заяв з боку працівника надавати розшифровку нарахувань і утримань. Приведіть тут приклад такої розшифровки. І що це за наряд такий на зняття нарахувань з працівника?

у нас сейчас работает КРУ и

у нас сейчас работает КРУ и обнаружили что нашему музруку 2 года начисляли зарплату по 9 разряду, т.е. 2 года не замечали єтой ошибки (должен получать по 8 разряду). сейчас заставляют его выплатить сумму обратно. как правильно поступить в этой ситуации ведь его вины в этом нет?

Скажіть, будь ласка, скільки

Скажіть, будь ласка, скільки відсотків повинні знімати з мінімальної заробітної плати?

3,6% знімати з мінімальної

3,6% знімати з мінімальної зарплати,з різниці -15%.

і скільки це виходить з

і скільки це виходить з 1100грн?

Відповідь в розділі Перевір

Відповідь в розділі Перевір свою зарплату цього сайту

Ще є поняття податкової

Ще є поняття податкової соціальної пільги. В питанні не вказано про це, але якщо працівником написана заява, то від суми зарплати віднімається 3,6% ЄСВ і сума пільги ("звичайна" пільга в 2012 році становить 536,50 грн.), а вже потім береться 15% із цієї суми. В будь-якому разі можете розрахувати цей відсоток самостійно в розділі Перевір свою зарплату даного сайту.

раньше на работе бугалтерия

раньше на работе бугалтерия предоставляла нам распечатку зарплаты, а в этом году сказали что больше этого делать не будут. имееют ли право так поступать с нами? и как правильно разобраться в данной ситуации? как нам сверяться?

Кодекс законів про працю

Кодекс законів про працю України:

Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці

При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений
ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать
до періоду, за який провадиться оплата праці:
а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами
виплат;
б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної
плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
{ Стаття 110 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3694-12
від 15.12.93, N 263/95-ВР від 05.07.95; в редакції Закону
N 357/96-ВР від 10.09.96 }

велике ДЯКУЮ.Сегодня

велике ДЯКУЮ.Сегодня предъявила притензии по этому поводу бугалтерии - сказали что распечатки делать не будут.Что делать?

Напугайте, что подадите иск в

Напугайте, что подадите иск в суд.
Прямое нарушение законов!
Иногда помогает - задать вопрос на уровень выше.

Свою офиц. зарплату с 2000-го за любой период можно узнать лично обратившись в отделение Пенсионного Фонда со своим паспортом и запросить форму ОК-5

СПАСИБО. ПОПРОБУЕМ

СПАСИБО. ПОПРОБУЕМ

оказывается что мы должны

оказывается что мы должны были написать заявления на то чтобы каждому выдавали распечатку по зарплате. председатель сельского совета сказал что на это есть закон новый. правда ли это?

Якщо є закон - нехай надасть

Якщо є закон - нехай надасть його реквізити (дата прийняття, номер, назва). Я про такий не чув. В будь-якому випадку є КЗпП, де чітко вказаний обовязок роботодавця це робити і про жодні заяви мова там не йде.

у нас сейчас работает КРУ и

у нас сейчас работает КРУ и обнаружили что нашему музруку 2 года начисляли зарплату по 9 разряду, т.е. 2 года не замечали єтой ошибки (должен получать по 8 разряду). сейчас заставляют его выплатить сумму обратно. как правильно поступить в этой ситуации ведь его вины в этом нет?

Добрий вечір .скажіть будь

Добрий вечір .скажіть будь ласка, як нарахувати заробітну плату водієви маршрутки з окладом 1100 грн., два вихідних в тиждень робочий день 8 годин,але вихідні згідно графіку роботи ( інколи виходить робочий у святкові дні)

Оплата праці у святкові та

Оплата праці у святкові та неробочі дні здійснюється в підвищеному розмірі відповідно до статті 107 КЗпП, а саме:

* відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
* працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, — в розмірі подвійної годинної (денної) ставки;
* працівникам, які одержують місячні оклади, — в розмірі одинарної годинної (денної) ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної (денної) ставки понад оклад, якщо робота провадилась понад місячну норму.

Розмір додаткової оплати праці працівникам, яким установленні місячні оклади, розраховують шляхом ділення місячного окладу на встановлену норму робочого часу на підприємстві для відповідних категорій працівників та множенням частки від ділення на фактично відпрацьовані години у святковий чи неробочий день. При цьому для працівників, які працювали у святкові та неробочі дні понад установлену на підприємстві норму робочого часу, зазначена частка від ділення подвоюється.

Слід зазначити, що компенсація (заміна) підвищеної оплати за роботу у святкові та неробочі дні наданням іншого дня відпочинку законодавством не передбачена.

У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються надурочними і оплачуються в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі.

Згідно зі статтею 67 КЗпП при п’ятиденному робочому тижні працівникам надається два вихідних дні на тиждень. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний визначається графіком роботи підприємства, погодженим із профспілковим комітетом. На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути перервана в загальний вихідний день у зв’язку з необхідністю обслуговування населення, вихідні дні встановлюються місцевими Радами народних депутатів (ст. 68 КЗпП). На підприємствах, в установах, організаціях, зупинення роботи яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов’язаних із роботою транспорту, вихідні дні працівникам надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності (ст. 69 КЗпП).

Залучення працівників підприємства до роботи у вихідні дні дозволяється лише у виняткових випадках, передбачених статтею 71 КЗпП, за письмовим наказом керівника підприємства та за погодженням із профспілковим комітетом.

Робота у вихідний день, який є загальним вихідним днем або визначений графіком роботи (змінності), оплачується в подвійному розмірі або компенсується іншим днем відпочинку з оплатою роботи у вихідний день в одинарному розмірі. Спосіб компенсації за роботу у вихідний день визначається за згодою сторін трудового договору і оформляється наказом керівника. Розмір додаткової оплати за роботу у вихідний день розраховується в порядку оплати за роботу у святкові та неробочі дні, передбаченому статтею 107 КЗпП.

Порядок оплати праці за роботу у святкові та неробочі дні і компенсації за роботу у вихідний день поширюється і на працівників з ненормованим робочим днем.

Підкажіть будьласка,чи можна

Підкажіть будьласка,чи можна виплатити лікарняні за рахунок фонду зразу при поступленні цих, коштів на спеціальний рахунок піджприємства не чекаючи терміну виплати заробітної плати? Чи буде це порушенням, якщо виплачено ці кошти 22 числа , а заробітна плата 30 числа?

Подскажите пожалуйста,на

Подскажите пожалуйста,на предприятии из 100 человек работают 7 инвалидов.В аванс текущего месяца 8,41% на инвалидов не перечисляли.Начисляли и перечисляли на всех 36,3%.8,41% на инвалидов в пенсионный фонд(ПФ) перечислялись в заработную плату т.е.шестого числа следующего месяца(до 20 числа успевали расчитаться с ПФ.Недоимки нет.)Правомерны ли действия ПФ после проверки -начислена недоимка по 8,41%,в связи с тем,что в аванс- 8,41% на инвалидов не перечислялись???Несмотря на то,что до 20 числа следующего месяца проводился полный расчёт с ПФ.

Добрий вечір .скажіть будь

Добрий вечір .скажіть будь ласка, як нарахувати заробітну плату водієви маршрутки . а саме розрахувати середньо денний заробіток суму доходу ділити на 365 днів чи на?

Незрозуміле питання.

Незрозуміле питання. Зустрічні питання:

  1. яка система оплати праці (погодинна, оклад) вказана в трудовому договорі з водієм?
  2. для чого потрібно розраховувати середньоденний заробіток і яку саме суму доходу потрібно ділити

Скажіть, будь-ласка, чи вірно

Скажіть, будь-ласка, чи вірно проведено відрахування податків із заробітної плати ( нарахування 1556 гр. отримала на "руки" 960 грн.) Працюю в Центрі розвитку дитини по договору.

З вашої з/п по договору цпх

З вашої з/п по договору цпх повинні утримуватись (2,6 єд.вн. = 40,46 грн. і 15% прибуткового = 227,33) Одже до видачі 1556-(40,46+227,33)= 1288,21. Більше по договору ніякі утримання і внески не беруться. Можливо у вас був перерахунок з/п за якийсь минулий період, наприклад, не вірно прибутковий под. утримувався.

Виходить близько 38% утримано

Виходить близько 38% утримано - забагато...
Одне можна сказати точно - податки розраховані невірно, але можливо, є якісь нюанси?

Добрий вечір, скажіть

Добрий вечір, скажіть будь-ласка... з якоі суми заробітної плати матері-одиначки не вираховують прибутковий податок...

Якщо дитина одна, то 834,80

Якщо дитина одна, то 834,80 грн. Але це менше мінімальної заробітної плати.
Якщо дітей більше, то (КількістьДітей × 804,75) / (1 - 0,036)

Визначте розмір і порядок

Визначте розмір і порядок виплати страхової суми постраждалому

У наслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання службових обов’язків, лікар-хірург тимчасово втратив працездатність на 45 днів. Пізніше за наслідками цієї ж страхової події його було визнано інвалідом ІІІ групи, а згодом – інвалідом І групи. Визначте розмір і порядок виплати страхової суми постраждалому згідно з чинним законодавством.

Подскажите, какая ставка

Подскажите, какая ставка налога для судноплавного шлюза сейчас на:
1.землю
2.ПДФО
3 в пенсионный фонд

очень нужно)

підскажіть будь-ласка як

підскажіть будь-ласка як правильно зробити нарахування на ЄСВ якщо працівник- інвалід III групи був на лікарняному підприємство повинно для нарахування з лікарняного брати 33,2% чи 8.41%

8,41%

8,41%

8,41%

8,41%

Підкажіть будь-ласка, який

Підкажіть будь-ласка, який розмір відрахування (податок) з мінімальної зарплати працівника в місяць???

В розділі Перевір свою

В розділі Перевір свою зарплату вказуєте мінімальний оклад (зараз це 1073 грн) і розраховуєте.

В розділі "Перевір свою

В розділі "Перевір свою зарплату" вказав мінімальний оклад 1073 грн. Получився таки результат:
Єдиний соціальний внесок 38,63
Податок з доходів фізичних осіб 155,16
Всього утримано: 193,79

Де 193,79грн. розмір всіх відрахувань. Я все правильно зрозумів? Більше непотрібно платити в пенсійний?

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)