Перейти до основного матеріалу

Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.

Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!

Як розрахувати податки та збори із заробітної плати працівника

Друкувати

Увага!!! Інформація, наведена в статті, застаріла. Щоб розрахувати заробітну плату на основі актуального законодавства, скористайтесь нашими калькуляторами:


Увага!!! З 2011 року діє Єдиний соціальний внесок, в якому об'єднані перераховані нижче платежі, крім податку з доходів фізичних осіб. Детальніше читайте в статтях Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та Розміри єдиного соціального внеску. Для 2010 року та попередніх років можна використовувати інформацію, наведену нижче


Для кожного підприємця чи бухгалтера рано чи пізно постає питання: як правильно розрахувати податки та збори із заробітної плати того чи іншого працівника? Це зумовлено складністю нарахування зарплати в Україні та великою кількістю різних не завжди прозорих моментів у законодавстві. Спробуємо трохи розібратися з цією проблемою.Отже, на даний момент обов'язковими є такі види відрахувань із зарплати працівника:

  1. Збір до пенсійного фонду (ПФ)
  2. Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП)
  3. Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ)
  4. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)

Далі розберемося, як розраховується сума відрахування по кожному виду окремо.

Для початку декілька визначень:

- заробітна плата — це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору;

- основна заробітна плата — фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Наприклад, це може бути оклад, оплата за договором, тощо. Докладніше всі види основної заробітної плати можна переглянути в п.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Докладніше всі види додаткової заробітної плати можна переглянути в п.2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати — включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Докладніше всі види заохочувальних та компенсаційних виплат можна переглянути в п.2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати; Всі виплати, які не включаються до фонду заробітної плати можна дізнатися з п.3 Інструкції зі статистики заробітної плати

- вид нарахування — окрема частина основної чи додаткової заробітної плати, нарахована за певний вид діяльності. Наприклад, це може бути оплата за договором, оклад, щомісячна премія, доплата за заміщення, винагорода за раціоналізаторство та винахідництво, тощо;

- база оподаткування\збору — частина із загальної суми нарахування працівнику, з якої виконується нарахування величини податку\збору. Ця частина може бути повною сумою нарахування, або меншою за неї (деякі види нарахування не обкладаються певними податками\зборами);

Для обчислення величини податку\збору (надалі кожен податок чи збір будемо називати просто - податок) необхідно знати базу оподаткування, величину обмеження на базу оподаткування (зазвичай податки мають певне верхнє та нижнє обмеження на величину бази оподаткування), встановлені пільги для певних категорій працівників та алгоритм розрахунку. Складемо для кожного податку правила розрахунку.

Збір до пенсійного фонду (ПФ) у 2008 році розраховується дуже легко:

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоПФ = БазаОподаткування * 2%

Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП) (також відомий як "соцстрах")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань за мінусом нарахувань, пов'язаних з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних);

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:

Якщо (БазаОподаткування <= ПрожитковийМінімум) Тоді

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 0,5%

Інакше

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 1%

Кінець Якщо

Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ) (також відомий як "безробіття", "фонд зайнятості")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги: працівники-пенсіонери не підлягають страхуванню на випадок безробіття (Стаття 5 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ)

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоФССВБ = БазаОподаткування * 0,6%

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) (також відомий як "прибутковий податок")

- база оподаткування включає в себе всі основні види нарахувань за мінусом Податкової соціальної пільги;

- обмеження на базу оподаткування складає;

- пільги: діє податкова соціальна пільга (ПСП). Докладніше дивіться на нашому сайті статтю Податкова соціальна пільга

- алгоритм розрахунку:
  ПДФО = БазаОподаткування * 15%

Докладне розяснення самої

Докладне розяснення самої податкової можете переглянути за посиланням: http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=113470&cat_id=45661

Наведу лише невеликий витяг, що стосується саме Вашої ситуації: 

Якщо студент навчається у учбовому закладі, в якому не передбачено виплату зазначеної стипендії (навчається на комерційній основі; одержує стипендію від підприємства, яке направило його на навчання; від спонсорів тощо), та одночасно десь працює з оформленням у тому місці роботи трудової книжки, то такий студент при додержанні відповідного рівня доходу, має право подати за місцем одержання основного доходу (роботи) заяву про застосування соціальної пільги та додати документ (довідку навчального закладу), що підтверджує таке навчання.

Тут під студентом слід розуміти також учня, аспіранта і т.п.

Отже, Вам потрібно написати заяву на застосування ПСП у вигляді 150% і довідку з Вашого навчального закладу, що Ви дійсно навчаєтесь.

P.S. Гарна подяка прийнята :)

Матеріальна допомога на оздоровлення.

Будласка, допоможіть розібратися в ситуації. До декретної відпустки я працювала в державній лікарні медичною сестрою. Щорічну профвідпустку я відбула в травні 2010р ,а з червня 2010р я одразу пішла у відпустку у зв"язку з вагітністю та пологами. На підприємстві нам всім сказали, щоб ми не писали заяви на матеріальну допомогу( оздоровчі), бо лікарня немає коштів щоб її виплатити. Але майже весь трудовий колектив понаписував заяви на допомогу у липні-серпні, хоча всі були у відпустках в різний час. І лише в кінці грудня лікарня почала виплачувати своїм працівникам матеріальну допомогу. Лікарняний по вагітності і пологах у мене закінчився 27 листопада 2010., А з 28 листопада почалася декретна відпустка. Допомогу по вагітності і пологах( 10800 гривень) мені виплачували протягом липня-грудня різними сумами, останню суму віддали 9 грудня 2010р. Матеріальну допомогу мені нарахували аж 300 гривень, хоча колеги-медсестри отримали цілий оклад (860 гривень).Бухгалтерія аргументує це тим, що останні 5 місяців я не працювала , а була на лікарняному у зв"язку з вагітністю та пологами, тому вони зробили розрахунок лише за останній місяць моєї роботи до лікарняного. Скажіть, будласка, чи мала право бухгалтерія так врізати мені матеріалку у порівнянні з колегами? Чи зобов"язані вони розраховувати розмір матеріальної допомоги за останні 6 місяців до моєї щорічної профвідустки (листопад 2009р - квітень 2010 р), не за той період що я перебувала на лікарняному у зв"зку з вагітністю та пологами( червень-листопад 2010р.)? Дякую.

Оподаткування матеріальної допомоги

Я пенсіонер , отримую пенсію за віком 1300 грн.. Надаю консультаціїї приватному підприємству виробничого характеру. Чи можу я отримати від підприємства матеріальну допомогу в розмірі 1200,00 грн в місяць без оподаткування.

Поможіть вирішіти задачу

Багатодітна мати яка має троє дітей, заробітна плата становить 1844, які налоги вищитуються з з/п

пенсійний податок

Доброго дня. скажіть будьласка, якщо особа є фізична особа-підприємець та є пенсіонером кілька років, чи має вона сплачувати ще пенсійний податок? прийшли листи "щастя"....

заробітна плата

Підкажіть, будь- ласка, як нарахувати ЗП, ящо працівник працює всього 14 днів на місяць( з 1 по 14),на півставки ( 500грн) і має неповний робочий день ( 4 год).
Скільки разів йому виплачувати ЗП. Дякую.

Поясніть будь-ласка.

Я працюю на державній роботі і одночасно є підприємцем на єдиному податку. Чи потрібно мені платити окремо в пенсійний фонд, згіно нового закону, для отримання пенсійного стажу. Якщо так то чи вплине ця сума вмайбутньому на мою загальну пенсію. Дякую.

Так, в законі нічого не

Так, в законі нічого не сказано про будь-які пільги в сплаті приватними підприємцями на єдиному податку пенсійних внесків: платити повинні як працюючі особи, так і (парадокс) пенсіонери-підприємці. В подальшому при виході на пенсію ця сума буде враховуватися. Але яким чином - мені невідомо... Але мені здається, вигідніше було б ці кошти відкладати кожного місяця і вкладати в депозитні рахунки.

підкажіть будь-ласка, скільки

підкажіть будь-ласка, скільки має право стягнути роботодавець податку з мінімальної з/п, яка становить 922 грн. і підприємство приватне та знаходиться на єдиному податку(

премія

На премію податки нараховуються?

Так. Для щомісячних чи

Так. Для щомісячних чи періодичних премій - в повному обсязі

Нарахування на ФОП у юр.особи,платника єдиного податку

Буду вдячна,якщо відповісте на питання,чи потрібно проводити нарахування на ФОП до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП) та до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ),якщо підприємство зареєстроване як платник єдиного 10% податку.

допоможіть будь-ласка

чи аналогічно нараховуються внески до фондів соціального страхування із З/П за суммісництвом (розмір З/п 700 грн)і чи потрібно до соціальної пільги для самотньої матері, якм виховує двох дітей окремо додавати соціальні пільгу на неї саму (тобто 651,75*2 +434,5)))

заробітня плата

Який розмір соцстраху на мінімальну з/п у розмірі 922 грн

1%

1%

Утримання на 922 грн. був

Утримання на 922 грн. був 0.5%, а більше то 1%.

Працюючий пенсіонер

Скажіть, мій тато вже на пенсії, пішов рано, бо військовослужбовець. Зараз офіційно працює. З нього відраховують і в Пенсійний фонд, і на безробіття... Чи це правильно? Ажде пенсію він вже заробив, і ніхто її перераховувати не буде... Та і безробітнім він вже не стане.
Завчасно дякую за відповідь!

Відрахування в Пенсійний фонд

Відрахування в Пенсійний фонд дозволять перерахувати розмір пенсії (інше питання, чи цей перерахунок буде пропорційний внескам). Що ж поробиш, закони у нас такі... в яких логіка відсутня.

Прибутковий податок

Підкажіть, будь ласка. Якщо я при обчисленні прибуткового податку знімаю всі фонди і також 1%проф.внесків потім множу на 15%? Чи є це помилкою обчислення прибуткового податку? Чи необхідно знімати тільки фонди, а проф.внесок не враховувати?

Профвнески не потрібно

Профвнески не потрібно віднімати - вони не є загальнообов&;язковим відрахуванням і працівник може сам вирішувати, платити їх чи ні.

зарплата

Добрий вечір. Я приватний підприємець, оформила найманого працівника на мінімальну зарплату. Але взагалі не розумію як нараховувати і що утримувати. Будь-ласка допоможість у цьому питанні. Скільки я повинна знімати з робітника, і скільки повинна сплачувати і куди???
І ще одне питання. Чи повинна я з розрахункового рахунку знімати кошти спеціально на заробітню плату?? так як завжди, знімала кошти на господарські витрати.
p.s. Дякую)

зарплата

як нараховувати і що утримувати

Будьте уважні при оформленні

Будьте уважні при оформленні працівника на мінімальну зарплату. Між податковою та пенсійним фондом є "негласна" угода, що ПФУ буде подавати до податкової перелік роботодавців, які платять працівникам мінімальну заробітну плату і на основі цієї інформації буде перевірятися законність такої зарплати. Як вона буде перевірятися - мені поки-що невідомо...

В грудні буде діяти ще стара система відрахувань (до кожного фонду окремо). З 2011 року - буде введено єдиний соціальний внесок (ставку та реквізити для перерахунку податків потрібно дізнатися в фонді ПФУ, так як саме цей фонд буде займатися адмініструванням даного внеску). Про "стару" систему розказано в статті, яку Ви коментували.

Підскажіть будь-ласка

Якщо я працюю не повний робочий тиждень, тільки 3 робочі дні, моя з/п нижче прожиткового мінімуму тільки 686грн.в місяць, чистими я отримую 558грн.
Скажіть в мене мають право знімати податок?

Я так розумію, Ви також

Я так розумію, Ви також платите профспілковий внесок 1%?

Також з Вашої з\п знімають ПДФО, не враховуючи пільгу. Для застосування пільги потрібно написати відповідну заяву в бухгалтерію

Зарплата

Зарплата у 2008 році на руки була 1047,05 грн, як дізнатися яка була нарахована?

Перерахунок соц.пільги

Працівник з березня місяця 2010р. на підприємстві користується пільгою на трех дітей до 18 р.Буххгалтер по своїй необачності забула застосувати йому цю пільгу.Чи можна в листопаді зробити йому перерахунок и повернути йому зайво знятий податок в суммі 1744грн.Як це відобразити в 1ДФ за IV-квартал 2010р.з мінусом в графах 4а,4? Чи може треба зробити корегуючи за I,II,III-квартали 2010р.?Дякую за відповідь.

Перерахунок соц.пільги

Може Ви забули про мое запитання про "перерахунок соц.пільги" від 26 листопада?Дайте будь ласка свою відповідь,дуже чекаю.

Податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до заробітної плати платника податку, нарахованої у місяці, у якому працедавцем одержано заяву платника податку про застосування пільги. Заява складається за встановленою ДПА України формою.

Якщо громадянин подавав вказану заяву працедавцю, то бухгалтерія повинна зробити перерахунок оподатковуваного доходу та повернути зайво утриманий податок починаючи з місяця подання заяви.

 

Відповідно до ст. 17 Закону особою, відповідальною за правильність нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб, є податковий агент.

Щодо перерахунку:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=889-15&p=12919086377...

ХЕЛП!!! Допоможіть рішити:)

Громадянка за місцем основної роботи отримала заробітну плату в сумі 605 гривень. Крім того її було виплачено допомогу за тимчасовою непрацездатністю у сумі 135 гривень.Визначити розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб.

Який період виплати? (місяць)

Який період виплати? (місяць)

Який період виплати? (місяць)

Це Ви до якого питання поставили запитання?

ПСП коли є основна робота та сумісництво

Якщо на основній роботі - мінімальная ЗП виплачується без пільги, то можна за застосувати пільгу на роботі за сумісництвом 0,5 від ЗП. Чи додаються доходи за двома джерелами? Чи для пільги береться лише граничний дохід з одного джерела?

Можна. Ні. Так. Сподіваюся,

Можна. Ні. Так.

Сподіваюся, зрозуміли мою коротку відповідь )

Все зрозуміла. Дуже дякую!

Все зрозуміла. Дуже дякую! Дай Вам Бог всього доброго!

Допоможіть будь ласка

Допоможіть будь ласка розрахувати заробітну плату, якщо: оклад-907, премія за складність та напруженість в робочому часі-454, премія 25%-340,25 грн., індексація-67,12. Та скажіть, чи правельно розрахована індексація?

Для перевірки правильності

Для перевірки правильності розрахунку індексації потрібно знати дату останньої зміни заробітної плати або дату призначення премій...

Розмір відрахувань із заробітної плати

Підскажіть будь ласка який розмір відрахувань із заробітної плати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві встановлено найманих працівників? Дуже дякую )

Відрахувань із заробітної

Відрахувань із заробітної плати працівників у даний фонд немає. За Вас платить роботодавець. Ставка відрахування залежить від коефіцієнту професійного ризику підприємства (які роботи ведуться на підприємстві)

Розмір відрахувань із заробітної плати

Спасибі.

зарплата

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка.
Я працюю вчителем в школі на 0,5 ставки. Чи буде це враховуватись як пед.стаж за цілий рік? І скільки мінімально потрібно відпрацювати годин на тиждень, щоб ішов пед.стаж?
Дякуюю за відповідь.

Доброго дня! Підкажіть, будь

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка!
За жовтень нараховано відпускні 973 грн. З них перераховано всі податки. Після виходу з відпустки, людина пропрацювала в жовтні ще 4 дні і їй було нараховано 218 грн. Як вирахувати податки? В соцстрах сплачуємо 0,5% чи 1%? ПДФО сплачується? Дуже вдячна буду за відповідь!

Як діяти в подібній ситуації.

Як діяти в подібній ситуації. Працівники господарства були прийняті по строковому договору, термін закінчення доровору 30 жовтня 2010 року. Дії кадровика і бухгалтера. Перший звільняє з роботи в зв"язку з закінченням строку дії договору, другий нараховує розрахункові. Проблема полягає в тому, що з 1 листопада 2010 року людей знову приймають на роботу по строковому договору. Директор запевняє, що розрахункові нараховувати не потрібно, так як вони знову у нас працюють, а бухгалтер говорить, що повинна нарахувати розрахункові. Чи права бухгалтер і яяк це підтвердити законодавчо? Дякую.

День звільнення з роботи

День звільнення з роботи вважається останнім робочим днем. Так як згідно договору останнім робочим днем є 30 жовтня, то це і є день звільнення. Якщо 31 жовтня працівник вже не виходить на роботу (так, як Ви вказали), то договір вважається припиненим. Якщо ж 31 жовтня працівник виходить на роботу, то тоді б перерви в роботі не було і наступний договір вважався б таким, що вкладений безстроково (згідно статті 39-1 КЗпПУ)

подскажите пожал-та как мне

подскажите пожал-та как мне проверить правильно ли мне бухгалтерия насчитывает зарплату, у меня 3-е несоверш.детей, ставка 1250 грн., на руки я получаю 1024 грн. И еще важно, мне НЕ учитывали льготу по подоходному налогу. Подскажите какие документы приложить в бухгалтерию и форму заявления. БОЛЬШОЕ СПАСИБО заранее.

Податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга застосовується до певної граничної суми доходу. Вираховується вона як мінімальна заробітна плата * коеф.1,4 ( 907 * 1,4 = 1269,80 грн.).До цієї суми включно пільга буде застосовуватися.

податкова соціальна пільга

Ви невірно визначили розмір пільги. При кожній зміні розміру мінімальної заробітної плати розмір пільги не змінюється цілий рік. отже у 2010 році діяла пільга 869*1,4=1216,6 і округлено до 1220 грн.

придел НСЛ 2010г.- 1220,00 грн

Налоговая льгота применяется к заработкам, не превышающим определенную сумму. А именно: умноженный на коэффициент 1,4 и округленный до 10 гривен прожиточный минимум для трудоспособного лица. При этом на протяжении всего года для исчисления налоговой льготы используется стандарт, установленный на 1 января, который Верховная Рада утвердила на уровне 869 гривен. Значит, эта сумма и будет учитываться для расчета налоговой льготы весь 2010 год.

Для можливості застосування

Для можливості застосування ПСП для багатодітної матері (3 і більше дітей) потрібно написати заяву на її застосування та подати документи згідно переліку документів. До тих пір будь-яка пільга застосовуватися не буде (крім випадку, коли працівник був прийнятий на роботу до 2004 року, тоді заява на застосування "звичайної" ПСП вважається поданою автоматично і при з\п, меншій встановленої граничної суми, буде застосовуватися "звичайна" ПСП (100%)).

Після того, як буде подана заява на право отримання підвищеної ПСП (як багатодітна матір), гранична сума та сума ПСП множиться на кількість дітей, тому в такому випадку ПДФО буде рівний нулю і працівник буде отримувати на руки 1250 - 45 = 1205 грн.

Допоміжіть розібратись будь

Допоміжіть розібратись будь ласка!
На підприємтві працює три працівники, два з яких – на умовах договорів цивільно – правового характеру. У лютому 2009 р. усім працівникам була нарахована заробітна плата – по 1800 грн. кожному. Бухгалтерією підприємства не здійснювались вирахування із заробітної плати тимчасових працівників внески до соціальних фондів і нарахування на заробітну плату на користь соціальних фондів також не здійснювались.
В задачі слід визначити помилки чи порушення чинного законодавства, яких припустилося підприємство, вказати ці порушення чи помилки і написати, як треба виправити помилки, вказавши необхідну кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)