Перейти до основного матеріалу

Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.

Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!

Як розрахувати податки та збори із заробітної плати працівника

Друкувати

Увага!!! Інформація, наведена в статті, застаріла. Щоб розрахувати заробітну плату на основі актуального законодавства, скористайтесь нашими калькуляторами:


Увага!!! З 2011 року діє Єдиний соціальний внесок, в якому об'єднані перераховані нижче платежі, крім податку з доходів фізичних осіб. Детальніше читайте в статтях Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та Розміри єдиного соціального внеску. Для 2010 року та попередніх років можна використовувати інформацію, наведену нижче


Для кожного підприємця чи бухгалтера рано чи пізно постає питання: як правильно розрахувати податки та збори із заробітної плати того чи іншого працівника? Це зумовлено складністю нарахування зарплати в Україні та великою кількістю різних не завжди прозорих моментів у законодавстві. Спробуємо трохи розібратися з цією проблемою.Отже, на даний момент обов'язковими є такі види відрахувань із зарплати працівника:

  1. Збір до пенсійного фонду (ПФ)
  2. Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП)
  3. Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ)
  4. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)

Далі розберемося, як розраховується сума відрахування по кожному виду окремо.

Для початку декілька визначень:

- заробітна плата — це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору;

- основна заробітна плата — фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Наприклад, це може бути оклад, оплата за договором, тощо. Докладніше всі види основної заробітної плати можна переглянути в п.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Докладніше всі види додаткової заробітної плати можна переглянути в п.2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати — включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Докладніше всі види заохочувальних та компенсаційних виплат можна переглянути в п.2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати; Всі виплати, які не включаються до фонду заробітної плати можна дізнатися з п.3 Інструкції зі статистики заробітної плати

- вид нарахування — окрема частина основної чи додаткової заробітної плати, нарахована за певний вид діяльності. Наприклад, це може бути оплата за договором, оклад, щомісячна премія, доплата за заміщення, винагорода за раціоналізаторство та винахідництво, тощо;

- база оподаткування\збору — частина із загальної суми нарахування працівнику, з якої виконується нарахування величини податку\збору. Ця частина може бути повною сумою нарахування, або меншою за неї (деякі види нарахування не обкладаються певними податками\зборами);

Для обчислення величини податку\збору (надалі кожен податок чи збір будемо називати просто - податок) необхідно знати базу оподаткування, величину обмеження на базу оподаткування (зазвичай податки мають певне верхнє та нижнє обмеження на величину бази оподаткування), встановлені пільги для певних категорій працівників та алгоритм розрахунку. Складемо для кожного податку правила розрахунку.

Збір до пенсійного фонду (ПФ) у 2008 році розраховується дуже легко:

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоПФ = БазаОподаткування * 2%

Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП) (також відомий як "соцстрах")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань за мінусом нарахувань, пов'язаних з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних);

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:

Якщо (БазаОподаткування <= ПрожитковийМінімум) Тоді

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 0,5%

Інакше

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 1%

Кінець Якщо

Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ) (також відомий як "безробіття", "фонд зайнятості")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги: працівники-пенсіонери не підлягають страхуванню на випадок безробіття (Стаття 5 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ)

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоФССВБ = БазаОподаткування * 0,6%

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) (також відомий як "прибутковий податок")

- база оподаткування включає в себе всі основні види нарахувань за мінусом Податкової соціальної пільги;

- обмеження на базу оподаткування складає;

- пільги: діє податкова соціальна пільга (ПСП). Докладніше дивіться на нашому сайті статтю Податкова соціальна пільга

- алгоритм розрахунку:
  ПДФО = БазаОподаткування * 15%

подскажите пожайлуста, как

подскажите пожайлуста, как правильно расчитать расчёт по страхованию зарплаты и занести его в журнал 5 по счёту 65 и 66

Підкажіть як робити

Підкажіть як робити нарахування на зарплату

Потрібно уважно читати даний

Потрібно уважно читати даний форум - тут є приклади розрахунку та пояснення

Підскажіть будь ласка ставка

Підскажіть будь ласка ставка 960 грн., роб.день скорочений по 3год в годину 5,77 год.= 17,31грн. на 22 роб. дні = 380,82 як правильно порахувати і чи береться пільга на даний час (травень) 480 грн. Буду дуже вдячний.

Податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга визначається раз на рік. В 2011 році гранична сума для отримання пільги складає 1320 грн., а сума самої пільги ("звичайної") складає 470,5 грн. Тому розрахунок податків виглядатиме так:

ЄСВ = 380,82 * 3,6% = 13,71 грн.

ПДФО = (380,82 - 13,71 - 470,5) * 15% = 0,00 грн.

На руки = 380,82 - 13,71 = 367,11 грн.

ой извините, грязными 2500

ой извините, грязными 2500 грн сколько должны удержать

ЄСВ 90 грн. ПДФО 361,5

ЄСВ 90 грн.
ПДФО 361,5 грн.
Чиста зарплата 2048,5

зарплата 2500 грн чистыми

зарплата 2500 грн чистыми сколько должны удерживать

Ще раз прошу вашої помочі

Працюю в державній організації. Великий штат бухгалтерії, але ні один з них не може чи не хоче допомогти. У мене скоро сесія, а з проводками у мене проблема. Що робити такому студенту? Тільки маю на Вас надію.
Умова задачі: Працівник адміністрації бюджетної установи був відряджений до м. Харкова. Перед відїздом отримав аванс - 400грн. Після повернення з відрядження працівник представив документи, що підтверджували його витрати:
квиток залізниці від 10.04.10р (95грн);
квиток залізниці від 15.04.10р (95грн);
квитанцію готелю від 15.04.10р (250грн).
Крім того працівник представив документи про придбання МШП на суму 34грн.
Проведіть розрахунки з працівником та складіть бухгалтерські проведення, якщо при затвердженні звіту витрати по відрядженні було віднесено на видатки спеціального фонду, а витрати на придбання МШП на видатки загального фонду.

задача

Поможіть з розвязком, оскільки з вступом в силу нового бюджетного кодексу розміри відрахуваннь змінились і діють пільги.
Розрахуйте суму до видачі працівнику бюджетної установи,що має статус держ.службовця, якщо його клад становить 510 грн., він працює на 1.5 ставки.

задача

підкажіть чи правильно я мислю.
1.5 ставки від окладу 510 грн. = 765 грн.
Соц.пільга гараховується на 470.5 грн і становить 70,57грн.
3,6% становить 27,54грн.
765грн-27,54=737,46
737,46*15%=110,62-пільга 70,57 = 40,05
Відрахування становить 67,59.

всі розрахунки вірно

всі розрахунки вірно виконані.

Сама послідовність

Сама послідовність розрахунків правильна, лише зазвичай віднімають від зарплати соцпільгу та ЄСВ, а потім множать на 15% ПДФО, оскільки у вашому випадку можуть виникнути проблеми з округленням.

Задача

Дякую за поміч. Ще попрошу помогти зі складанням на цю задачу бух.проведень.

задача

Лише зверну Вашу увагу що це бюджетна сфера. Інакші номери рахунків.

допоможіть розрахувати!

підкажіть, будь - ласка в такій ситуації:
Спд, на єдиному податку, сума зар.плати працівникам 960+960грн.(1920грн). Яку суму необхідно спалати як єдиний соц. внесок та яка сума податку має бути сплачена (наразі ставка єдиного податку 200грн. Дякую)

Скажіть, будь-ласка, чи вірно

Скажіть, будь-ласка, чи вірно проведено відрахування податків із заробітної плати ( нарахування 1200 гр. отримав на "руки" 707 грн.) Працюю в державній сільськогосподарській структурі.

Ні, не правильно... виходить,

Ні, не правильно...
виходить, з вас відрахували майже 500 гривень податків. Навіть якщо вважати, що податкова соцпільга не застосовується (хоча при зарплаті менше 1320 для держслужбовців вона повинна застосовуватися без написання будь-яких заяв), то зарплата повинна становити не менше (1200 - 707) \ 0.15 = 3286 грн.

Мінімальна зарплатня

На даний час в мене мін. зарплатня згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік"
(стаття 22)960 гривень.
Але хотів би дізнатись які відрахування здійснюються з мінімальної зарплати(%)по закону, і скільки я повинен отримувати на руки.

Якщо по закону, то: 1. Єдиний

Якщо по закону, то:
1. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - 3,6% від нарахованої заробітної плати
2. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) - 15% від (нарахованої заробітної плати мінус ЄСВ)

Але, якщо (в 2011 році) заробітна плата менша 1320 грн., то працівник МАЄ ПРАВО (але працедавець не зобовязаний цього робити без вияву бажання працівником - написання заяви) зменшити базу оподаткування ПДФО ще на суму податкової соціальної пільги, величина якої для "звичайних" працівників складає 470,5 грн. (в 2011 році). Якщо є інші підстави для пільг (одинока матір, більше 2 дітей і т.п.) - то ця сума може бути більшою

Лікарняний

Подскажите пожалуйста, как правильно сейчас перечислить сумму больничного (на любом примере)! С какой суммы берется 33,2% и как это показать? И как человеку не доплатить (сумму больничных), если з/п уже выдала, соцстрах еще деньги за больничный не перечислил?

Відря

Допоможіть розібратися, як правильно нараховується заробітна плата, якщо працівник був у відрядженні. Я була у відрядженні в межах області 4 дні ( з 12 по 15 квітня), квітки за проїзд не брала, тобто повинні заплатити тількі добові. Мій оклад становить 1062 грн. Ранг 13 - 55 грн. Вислуга понад 3 роки - 5 %. Ні премій, ні яких доплатбільше не виплачують. В держустанові працюю 6 місяців. Коли мені нарахували авнс, то сума склала 317 грн. В бухгалтерії мені пояснили, що зараз відрядження відраховують з заробітної плати . Але я читала постанову КМУ№100 і повинні обчислювати середню заробітну плату за останні два місяці. Поясніть будь ласка, як правильно це все нараховується і скільки я повинна була отримати авансу. І якими нормативно-правовими актами дане питання регулюється?

Прочитаною Вами постановою

Прочитаною Вами постановою №100 регулюються питання розрахунку середньої заробітної плати за день відрядження. Крім цієї заробітної плати повинні нараховуватися так звані "добові", які мають бути виплачені до або на протязі відрядження. Аванс (заробітна плата за першу половину місяця) нараховується за фактично відпрацьований час (ви ж у відрядженні ще й працювали) і загалом в аванс повинні бути включені оплати "по середньому" за дні перебування у відрядженні. Але краще дочекайтеся заробітної плати за місяць - там вони повинні бути

розрахунок середньої з/п для нарахування відряджувальних

Для розрахунку середньої з/п за час відряджень беремо останні два місяці. Підкажіть, якщо у попередніх місяцях були дні відряджень,на протязі яких зберігалася середня з/п то їх виключаємо з розрахунку?

В порядку обчислення

В порядку обчислення середньої заробітної плати №100 (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP950100.html) чітко вказано, що не включаються:

При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, ... також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Але і дні (години), коли

Але і дні (години), коли зберігалась заробітна плата, до розрахунку не включаються

Чи нараховується ПДФО на лікарняні?

Чи треба додавати до зарплати лікарняні, коли нараховуємо ПДФО?

Розрахунок сплати податків із з-ти

Підкажіть, будь ласка, формулу розрахуку прибуткового податку із з-ти працюючого інваліда ІІ групи.

Зарплата

Допоможіть будь ласка, з\п 960 грн.,приватний підприємець на единому податку,як платити податки з з\п?

Крім того, що потрібно

Крім того, що потрібно платити мінімальний єдиний соціальний внесок в пенсійний за приватного підприємця (в квітні це 326.53 грн) та єдиний податок (для тих, хто має ставку 200 грн - потрібно платити 43% - 86 грн), потрібно ще платити і внесок за заробітну плату.
3,6% утримання із зарплати працівника (960*3,6%=34,56 грн)
та 36-40% в залежності від класу професійного ризику (можна отримати в пенсійному) нарахувань на зарплату.
Якщо написана заява на податкову соціальну пільгу (якщо не написана - написати) - тоді в квітні ПДФО платити не потрібно (але в подальшому декілька гривень платити потрібно). Я особисто притримуюсь думки, що якщо працівник, який отримує зарплату, є приватним підприємцем - застосовувати пільгу можна - про це сказано в податковому кодексі, хоча самі податкові притримуються різних думок...

Не полінуйтеся, пошукайте на сайті інформацію - там є конкретні приклади розрахунку зарплати та податків із врахуванням пільг

Допоможіть будь ласка.

Допоможіть будь ласка. З/плата 960 грн., ПСП - 470,50 грн., як правильно утримати ПДФО в аванс і з/плату?

По закону при нарахуванні

По закону при нарахуванні авансу пільгу не можна враховувати, а перераховувати до бюджету 15% від суми авансу при виплаті авансу. При виплаті зарплати пільгу враховувати - тоді ПДФО = 0.
На мою думку, зявляється переплата ПДФО і в наступному місяці при виплаті авансу потрібно суму ПДФО зменшити на суму переплати. І так через місяць )). Запитував в податковій - вони самі нічого не знають...
Якщо податківці у вас "нормальні" - тоді можна просто не платити ПДФО, але мало що їм може "поробитися"

Допоможіть з рішенням задачі

Допоможіть з рішенням задачі будь-ласка
Викладач Мазур отримав авторську винагороду за виданий підручник.
Обґрунтуйте, посилаючись на нормативно – правові акти, чи включається сума авторської винагороди до сукупного оподатковуваного доходу викладача Мазура?

Підкажіть,будь ласка!!! чи

Підкажіть,будь ласка!!!
чи відчисляеться податок від премії???

Звичайно, відчисляється

Звичайно, відчисляється

як вирахувати податковий прибуток?

Підкажіть,будь-ласка, чи вираховується податковий прибуток з працівника, якщо у нього троє дітей і є заява на соц. пільгу.Зарплата мінімальна-941 грн.
До цього часу розрахунок був такий:
941*3,6%=33,88
(941-33,88-470,50)*15%=841,63
Чи правильний цей розрахунок?

Пільга надається в розрахунку

Пільга надається в розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Тобто, Вам нараховували неправильно - потрібно було суму 470,5 множити на 3 (кількість дітей). Відповідно, сума пільги виходить більша за заробітну плату і ПДФО не утримується. Якщо заява була написана раніше, а заробітна плата розраховувалась неправильно, напишіть заяву спочатку свому роботодацю (бухгалтер повинна перерахувати неправильно нараховану суму), а якщо не допоможе - в податкову. Тільки перед всіма заявами обовязково зробіть копію заяви про застосування пільги, а то може раптом десь пропасти...

Допоможіть будь ласка!!!

Як визначити суму єдиного соціального внеску, а також розрахувати суму ПДФО, що необхідно утримати з робітника, якщо в поточному місяці робітникові нарахували за основним місцем роботи:
заробітну плату 7000 грн.;
премію – 3000 грн.

Добрий день! Підскажіть як я

Добрий день! Підскажіть як я можу збільшити зароб.плату.Я працюю по договору у відділ РАЦС (ЗАГС)Отримую 941 грн (грязними)і 771.00 (чистими)Написала заяву на соціал.пільгу за ст.169.1.3. Податкового Кодексу.
ЧИ МОЖУ Я ЩЕ ЯКИМОСЬ СПОСОБОМ ЗБІЛЬШИТИ ЗАРОБ.ПЛАТУ???

Використання податкової

Використання податкової соціальної пільги - це максимум, що Ви можете зробити в даній ситуації.

Ще питання: ви працюєте по трудовому договору чи по цивільно-правовому договору? В другому випадку ПСП не може використовуватися...

Дякую за відповідь! :-)

Дякую за відповідь! :-)

соц пільга

На ТОВ працюють жінка і чоловік у яких є 2-є дітей до 16 рокцв, при цьому чоловік - директор,а жінка юрисконсульт и водночас виступає засновником ТОВ, чи застосовується до когось з них соц пільга по утриманню 2-х дітей?

ПСП застосовується до доходів

ПСП застосовується до доходів у вигляді заробітної плати. При цьому гранична сума для застосування ПСП у вашому випадку складає для одного із батьків 1320 × 2 = 2640 грн. Для другого із батьків - 1320 грн. Сума самої пільги складає 470,5 × 2 = 941 грн.

Здається, так.

Чорнобилець 1 групи - податок з доходу?

Я чорнобилець 1 групи (маю пільгу). Працюю на двох роботах. На основному місці роботи доход складає 1350 грн., 890 - за другим. Підкажіть будласка як розрахувати податок з доходу?

Який розмір до виплати

Батько 3-ьох дітей віком до 18 р., одружений. Є заява. Батько -інвалід ІІІ групи. 27 березня одній дитині виповнюється 18 років. Розмір з/п за березень 2601,90 грн. Допоможіть будь-ласка!!!!!!!!!

Якщо дитині виповнилося 18

Якщо дитині виповнилося 18 років, то ПСП на неї буде застосовуватися до кінця року. Детальніше читайте в Податковому кодексі

Запитання про податкову соціальну пільгу

Скажіть будь-ласка як нараховується прибутковий податок якщо у мене заробітна плата1815 у мене дитина-інвалід та двоє дітей до 18 років.

допоможіть будь-ласка

допоможіть будь-ласка розвязати задачу:
Викладач технікуму, який щомісяця отримує 180 грн. у травні написав методичні вказівки за спецкурсом і отримав гонорар в червні в сумі 100 грн. З вересня він почав за сумісництвом (контрактом) викладати свій предмет в коледжі,отримуючи годинну оплату по 1,5 умовній одиниці за годину по 10 годин на тиждень. Викладач має доньку 3 років і дружину, яка ніде не працює. Підрахуйте доходи викладача і поясніть порядок оподаткування цих доходів.

Податкова соціальна пільга

Чи може з 01.01.2011 корристуватися податковою соціальною пільгою 470,50 якщо, людина працює на підприємстві, і зареєстрована як приватний підприємець? Якщо може то на основі якого документу? Дякую за відповідь!

ні не може

ні не може, заборона міститься в ст. 160 податкового кодексу

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)