Перейти до основного матеріалу

Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.

Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!

Як розрахувати податки та збори із заробітної плати працівника

Друкувати

Увага!!! Інформація, наведена в статті, застаріла. Щоб розрахувати заробітну плату на основі актуального законодавства, скористайтесь нашими калькуляторами:


Увага!!! З 2011 року діє Єдиний соціальний внесок, в якому об'єднані перераховані нижче платежі, крім податку з доходів фізичних осіб. Детальніше читайте в статтях Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та Розміри єдиного соціального внеску. Для 2010 року та попередніх років можна використовувати інформацію, наведену нижче


Для кожного підприємця чи бухгалтера рано чи пізно постає питання: як правильно розрахувати податки та збори із заробітної плати того чи іншого працівника? Це зумовлено складністю нарахування зарплати в Україні та великою кількістю різних не завжди прозорих моментів у законодавстві. Спробуємо трохи розібратися з цією проблемою.Отже, на даний момент обов'язковими є такі види відрахувань із зарплати працівника:

  1. Збір до пенсійного фонду (ПФ)
  2. Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП)
  3. Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ)
  4. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)

Далі розберемося, як розраховується сума відрахування по кожному виду окремо.

Для початку декілька визначень:

- заробітна плата — це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору;

- основна заробітна плата — фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Наприклад, це може бути оклад, оплата за договором, тощо. Докладніше всі види основної заробітної плати можна переглянути в п.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Докладніше всі види додаткової заробітної плати можна переглянути в п.2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати — включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Докладніше всі види заохочувальних та компенсаційних виплат можна переглянути в п.2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати; Всі виплати, які не включаються до фонду заробітної плати можна дізнатися з п.3 Інструкції зі статистики заробітної плати

- вид нарахування — окрема частина основної чи додаткової заробітної плати, нарахована за певний вид діяльності. Наприклад, це може бути оплата за договором, оклад, щомісячна премія, доплата за заміщення, винагорода за раціоналізаторство та винахідництво, тощо;

- база оподаткування\збору — частина із загальної суми нарахування працівнику, з якої виконується нарахування величини податку\збору. Ця частина може бути повною сумою нарахування, або меншою за неї (деякі види нарахування не обкладаються певними податками\зборами);

Для обчислення величини податку\збору (надалі кожен податок чи збір будемо називати просто - податок) необхідно знати базу оподаткування, величину обмеження на базу оподаткування (зазвичай податки мають певне верхнє та нижнє обмеження на величину бази оподаткування), встановлені пільги для певних категорій працівників та алгоритм розрахунку. Складемо для кожного податку правила розрахунку.

Збір до пенсійного фонду (ПФ) у 2008 році розраховується дуже легко:

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоПФ = БазаОподаткування * 2%

Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП) (також відомий як "соцстрах")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань за мінусом нарахувань, пов'язаних з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних);

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги:

- алгоритм розрахунку:

Якщо (БазаОподаткування <= ПрожитковийМінімум) Тоді

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 0,5%

Інакше

    ЗбірДоФССТВП = БазаОподаткування * 1%

Кінець Якщо

Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ) (також відомий як "безробіття", "фонд зайнятості")

- база оподаткування включає в себе всі види нарахувань;

- верхнє обмеження на базу оподаткування складає п'ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб і станом на 01.06.2010 р. дорівнює 13260,00 грн. (докладніше дивіться на сайті журналу Дебет-Кредит);

- пільги: працівники-пенсіонери не підлягають страхуванню на випадок безробіття (Стаття 5 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ)

- алгоритм розрахунку:
  ЗбірДоФССВБ = БазаОподаткування * 0,6%

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) (також відомий як "прибутковий податок")

- база оподаткування включає в себе всі основні види нарахувань за мінусом Податкової соціальної пільги;

- обмеження на базу оподаткування складає;

- пільги: діє податкова соціальна пільга (ПСП). Докладніше дивіться на нашому сайті статтю Податкова соціальна пільга

- алгоритм розрахунку:
  ПДФО = БазаОподаткування * 15%

Цікава задача. А вихідна

Цікава задача. А вихідна допомога надалася у звязку з чим? з виходом на пенсію? Якщо так, то всі місяці після червня викладач вже не був на роботі...

Підскажіть, будь ласка, як

Підскажіть, будь ласка, як розрахувати індексацію із заробітної плати працівника за вересень місяць. (Працівник звільняється 30.09.2009)

Простий калькулятор для

Простий калькулятор для розрахунку суми індексації та всю інформація про індекси інфляції можна знайти на сайті http://dtkt.com.ua/show/0sid019.html

Подскажите, пожалуйста, если

Подскажите, пожалуйста, если весь 2008 год и начало 2009 с зарплаты работников отчислялся налог больше, чем положено, что теперь делать?

Конечно с учетом НСЛ.

Конечно с учетом НСЛ.

Подскажите такой

Подскажите такой вариант;Оформила девочку на 1/2 миним.зар.ставки -312,50грн.
Какой сейчас процент снимает -
1. Збір до пенсійного фонду (ПФ)
2. Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП)
3. Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ)
4. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО)
А самое главное обьясните как высчитать ПДФО,и снимается ли ПДФО при окладе в пол ставки?
Спасибо!

дайте ответ

дайте ответ

1. Збір до пенсійного фонду

1. Збір до пенсійного фонду (ПФ) = 2%. 312,5 * 2% = 6,25 грн
2. Збір до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП) = 0,5% (нараховано менше, ніж прожитковий мінімум). 312,5 * 0,5% = 1,56 грн.
3. Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ) = 0,5%. 312,5 * 0,5% = 1,56 грн.
4. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) = 15%. (312,5 - 6,25 - 1,56 - 1,56 - 302,5 (ПСП у 2009 році)) * 15% = 0,09 грн.
Податковою соціальною пільгою такий працівник скористатися може, оскільки, як зрозуміло із контексту питання, було оформлено трудовий договір, згідно з яким вона працює на умовах неповного робочого часу (0,5 ставки), а ПСП застосовується виключно до доходу, нарахованому платникові податку протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати ОДНИМ працедавцем і тільки за умови, що розмір такої зарплати не перевищує суми, яка в 2009 році складає 940 грн. Отже, якщо для працівника робота на півставки є основним місцем роботи, то вона має право на застосування ПСП

Да, написала!

Да, написала!

Повідомте, будь-ласка, чи

Повідомте, будь-ласка, чи писала ваша нова співробітниця заяву на право застосування податкової соціальної пільги. Якщо ні, то така пільга застосовуватися не буде.

Поясніть, будь ласка, який

Поясніть, будь ласка, який відсоток з нарахованої заробітної плати відраховується до ПФ, якщо оклад становить 692 грн. і працівник є інвалідом ІІІ групи. Дякую за відповідь.

Цікаво, а якщо я працюю не за

Цікаво, а якщо я працюю не за трудовою книжкою, а за громадсько-трудовим договором, я теж сплачую таку ж суму відрахувань з з\п?

В такому випадку з вашої з\п

В такому випадку з вашої з\п йдуть відрахування до пенсійного фонду та прибуткового податку. Але прибутковий податок рахується із суми нарахованої з\п. Наприклад, нараховано з\п 2000 грн. - збір до ПФ буде

2000 * 2% = 40 грн.,

а ПДФО буде вирахуваний із суми з\п:

2000 * 15% = 300 грн.

(якби це була "звичайна" з\п, то ПДФО вираховується із суми з\п мінус соц. внески мінус сума пільги)

Класно! Хотілось би решту

Класно! Хотілось би решту пуктів!

Отримуйте решту

Отримуйте решту :-)
Найближчим часом буде дороблено статтю про податкову соціальну пільгу, а також уточнено перелік пільг для податків та зборів.

А решта пунктів???

А решта пунктів???

Решту пунктів опишу через

Решту пунктів опишу через два-три дні, якщо Ви цим зацікавились.
На даний момент робиться підготовка сервісу розрахунку заробітної плати, про який написано на головній сторінці сайту, тому часу на матеріал зовсім мало, але наша команда буде старатися

Бачу, короткий опис уже

Бачу, короткий опис уже розміщений, але він ще потребує редагування. Наприклад, недостатньо описана пільга по прибутковому податку; немає переліку нарахувань згідно інструкції для кожного податку. Буду вдячний за таку інформацію.

Берется ли с минимальной

Берется ли с минимальной заработной платы подоходный налог?

Звичайно, береться. Але з

Звичайно, береться. Але з бази оподаткування прибутковим податком віднімається податкова соціальна пільга, а вже з цієї різниці вираховується 15%, тому платиться менша сума прибуткового, ніж з великої зарплати

Я работаю секретарем в

Я работаю секретарем в бюджетной организации. До ноября месяцы моя ставка была 741 грн.(начисляли по 5 разряду). После установлении минимальной зарплаты, у меня ставка стала как и у всех 744 грн.(т.е. перестали учитывать разряд). Правильно ли это?
И еще. Я работаю на 1 ставку и и получаю еще 50% доплаты (по коллективному договору).
Есть ли у меня "податкова соціальна пільга"? И если есть, то какая?

Пишите, пожалуйста, в одной

Пишите, пожалуйста, в одной ветке комментариев - не нужно дублировать сообщения

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)